พัทลุง-“อนุทิน” เยี่ยมศูนย์หัวใจ รพ.พัทลุง -รพ.ควนขนุน ดูแลประชาชนภาคใต้ตอนล่าง

0
61

อนุทินเยี่ยมศูนย์หัวใจ รพ.พัทลุงรพ.ควนขนุน ดูแลประชาชนภาคใต้ตอนล่าง 

วันที่ 12 ตค.ที่ .พัทลุง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพัทลุง และเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลควนขนุน บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดประชาชนชาวพัทลุงและใกล้เคียง อาทิ ตรัง นครศรีธรรมราช เข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงที  ลดอัตราการเสียชีวิต ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ไม่ต้องเดินทางไปรักษานอกจังหวัด

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยประชาชน พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานทุกอย่างเพื่อให้สุขภาพดี ช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ในวันนี้มีความยินดีที่โรงพยาบาลพัทลุงได้พัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ มีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดครบวงจร ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดได้ รวมถึงมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนเปิดให้บริการเมื่อ 17 เมษายน 2561 ทำให้ผู้ป่วยชาวพัทลุงและใกล้เคียง อาทิ ตรัง นครศรีธรรมราช เข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่ .สงขลา

โดยในปี 2561 .พัทลุง มีผู้ป่วยโรคหัวใจ 5,120 คน จำนวนมากเป็นอันดับ 2 รองจาก .สงขลา และมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอยู่ที่ร้อยละ 1.27 ภายหลังจากได้พัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชน จัดให้มีอายุรแพทย์โรคหัวใจประจำตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยได้รับการสวนหัวใจภายใน 60 นาที ทำให้ในปี2562 อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือร้อยละ 0.38 ที่สำคัญคือ ช่วยลดการรอคอยรักษา ลดเหลื่อมล้ำ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังได้เปิดคลินิก

พิเศษเฉพาะทางโรคหัวใจนอกเวลาราชการช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลในเวลาทำการ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 17 เมษายน 2561 ถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว กว่า 4,000 ราย บริการทำหัตถการกว่า 2,000 ราย

สำหรับโรงพยาบาลควนขนุนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจประจำ ได้เปิดศูนย์หัวใจ โดยประชาชนในพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมองในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ประมาณ 200 ราย ช่วยให้ได้รับการรักษาใกล้บ้าน ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลพัทลุง สามารถให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคหัวใจเรื้อรังที่มีภาวะน้ำท่วมปอด ลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย  เริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  มีผู้ป่วยรับบริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 15 ราย ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง ด้วยเครื่อง ABI (Ankle Brachial Index) 5 ราย

แสดงความคิดเห็น