อุบลราชธานี-พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อุบลฯ ติดตาม ฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

0
59

อุบลราชธานี-พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อุบลฯ ติดตาม ฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

วันที่ 11 ตุลาคม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ศาลาประชาวาริน .วารินชำราบ .อุบลราชธานี และตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการสำรวจฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและศาสนสถาน แก้ไขการทรุดตัวของตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดท่ากกแห่ .แจระแม .เมืองอุบลราชธานี และตรวจติดตามการสร้างบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัย หน้าวัดบ้ากกแห่ จำนวน 2 หลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิของกระทรวงแรงงาน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมบูรณาการทำงานโดยเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเพื่อการฟื้นฟูจิตใจให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิง

...จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานมีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างและสถานประกอบการโดยได้ขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ เพื่อขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิด ขอให้นายจ้างจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความในการเผชิญและแก้ไขสถานการณ์บรรเทาความเดือดร้อนและความสูญเสีย ตรวจสอบไฟฟ้า เครื่องจักร อาคารสถานที่ในสถานประกอบการเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้น ส่วนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถยนต์เมื่อเจอสถานการณ์น้ำท่วม การขับรถลุยน้ำ และเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน รวมทั้งจัดทำโครงการสาธิตฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัย และแจกสิ่งของอุปโภค บริโภค จัดทำไฟฉายฉุกเฉินให้กับผู้ประสบภัยและออกตรวจเยี่ยมพบปะสร้างขวัญกำลังใจ

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสถานประกอบการได้รับผลกระทบ 36 แห่ง ลูกจ้าง1186 คน โดยแบ่งเป็นสถานประกอบการที่ถูกน้ำท่วม ลูกจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ 2 แห่ง ลูกจ้าง 60 คน ลูกจ้างสามารถเข้าทำงานได้บางส่วน 9 แห่ง ลูกจ้าง 378 คน และน้ำท่วมที่พักอาศัยของลูกจ้าง ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้หรือมาทำงานสายจำนวน 34 แห่ง ลูกจ้าง 748 คน  ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวงแรงงานได้ติดตามความคืบหน้าและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง.

แสดงความคิดเห็น