ยะลา – ผู้นำศาสนา อสม.ในพื้นที่เบตง สนับสนุนเลิกใช้สารเคมี

0
57

ยะลา – ผู้นำศาสนา อสม.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เห็นด้วยกับการเลิกใช้สารเคมี ขณะที่ร้านค้ารายย่อย ไม่ได้รับผลกระทบเพราะสินค้ามีจำนวนไม่มาก
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง จ.ยะลา ผู้นำศาสนา กลุ่ม อสม.ในพื้นที่อำเภอเบตงกว่า 100 คนเดินทางมาหน้าสำนักงานสาธรณสุขอำเภอเบตงพร้อมป้ายสนับสนุนการเลิกใช้สารเคมี หันมาใช้วิธีข่มหญ้า และตัดหญ้า เพื่อกำจัด วัชพืช แทนการใช้สารเคมี และเห็นด้วยให้ยกเลิกการใช้สารเคมี เพราะปกติจะไม่ใช้สารเคมีปราบวัชพืชเพราะกลัวอันตราย ต่อสุภาพ ผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม


ด้านพ่อค้า ร้านจำหน่ายเคมีเกษตร รายย่อย ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ระบุหากมีการยกเลิกสารเคมีดังกล่าวก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการกักตุนสินค้า เนื่องจาก ทางร้าน มีสินค้าน้อย เชื่อว่าจะจำหน่ายหมดภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากนี้ ขณะที่เกษตรกร ได้มีซื้อก่อนหน้านี้ไว้ กันบ้างแล้ว แต่ก็ยังห่วงเกษตรกรที่จะต้องใช้สารเคมีตัวอื่นซึ่งราคาแพงกว่า3-4เท่าตัวจะทำให้ไม่คุ้มต้นทุนการผลิตหากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ


ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น