ปัตตานี-เกษตรกรใต้ เตรียมเฮ !! หน.ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเร่งพัฒนาสินค้าเกษตร ข้าว มะพร้าว และกาแฟ

0
82
ปัตตานี-เกษตรกรใต้ เตรียมเฮ !! หน.ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเร่งพัฒนาสินค้าเกษตร ข้าว มะพร้าว และกาแฟ

ปัตตานี-เกษตรกรใต้ เตรียมเฮ !! หน.ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเร่งพัฒนาสินค้าเกษตร ข้าว มะพร้าว และกาแฟ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จั งหวัดปัตตานี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   พร้อมคณะ  เดินทางลงพื้นที่   จชต. เพื่อ ประชุมติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญประกอบด้วย  ข้าว มะพร้าว และกาแฟ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีนายพรศักดิ์ สังขพงศ์ เกษตร  และสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  มี  หัวหน้าส่วนราชการ  แล ะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา  ยะลา  ปัตตานีและ นราธิวาส รวม 4 จังหวัด เข้าร่วม

โดยกำหนดการตามแผนการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร  แล  ะสหกรณ์ในพื้นที่  จ.ปัตตานี  ช่วงเช้า 09.30  น ติดตามความก้าวหน้าสินค้า ข้าว และ มะพร้าว จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ติดตามความก้าวหน้าสินคกาแฟ

สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญประกอบด้วย 

ข้าว  ข้อมูลพื้นที่นาทั้ง ๔ จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส   และ สงขลา ๔ อำเภอ จ.ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส มีพื้นที่ทำนา 140,218 ๘ไร่ ฟื้นที่นาดี 39,030ไร่ พื้นที่นาร้างที่สามารถฟื้นฟูได้ 61,831 ไร่ และนาทิ้งร้าง  39,357 ไร่ (นาที่ไม่ปลูกข้าวติดต่อกัน อย่างน้อย ๓ ปี)  แผนพัฒนาพื้นที่นาร้าง พื้นที่นาทิ้งร้าง 39,357 ไร่

มะพร้าว ติดตามความก้าวหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการส่งเสริมการใช้กาก  มะพร้าวจากโรงงาน   หนองจิกปัตตานีเป็นอาหาร สัตว์

และ กาแฟ ติดตามแผนการส่งเสริมกาแฟพันธุ์โรบัสต้า และ ส่งเสริมกาแฟพันธุ์อาราบิก้า

โดยการขับเคลื่อนงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หารือร่วมกับ ศอ.บต. และ  การติดตามขับเคลื่อนงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง  เกษตรและสหกรณ์

 

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น