พล.อ.ประวิตร รองนายกฯให้เกียรติมอบเครื่องหมาย“พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” และเกียรติบัตรแก่กลุ่มผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส.

0
59

พลเอกประวิตร รองนายกฯให้เกียรติมอบเครื่องหมายพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเกียรติบัตรแก่กลุ่มผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส.

วันที่ 3 ตุลาคม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบเครื่องหมายพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเกียรติบัตรแก่กลุ่มผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธเนศ พลธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้ที่ได้รับการยกย่องมีสิทธิได้รับและประดับเครื่องหมายพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงคุณงามความดีที่กระทำไว้ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯพิจารณาแล้วว่า กลุ่มผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเสียสละอย่างสูงจนบังเกิดผลดีต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ.

 

แสดงความคิดเห็น