ไปรษณีย์ไทยจับมือเซ็นทรัลแล็บฯหนุนผู้ผลิตทั่วไทย จัดบริการส่งด่วน ตัวอย่างส่งตรวจแบบครบวงจร

0
45

ไปรษณีย์ไทยจับมือเซ็นทรัลแล็บฯหนุนผู้ผลิตทั่วไทย จัดบริการส่งด่วน ตัวอย่างส่งตรวจแบบครบวงจร

ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) มอบความไว้วางใจให้ไปรษณีย์ไทยจัดระบบส่งด่วนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพร้อมอำนวยความสะดวกส่งใบรับรองผลตรวจคุณภาพสินค้าถึงบ้านเพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

ในการแถลงถึงความร่วมมือระหว่างกันดังกล่าวในวันนี้ (3 ..) นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด(ปณท) เปิดเผยว่า ด้วยบริการส่งด่วนEMS ในประเทศแบบธุรกิจตอบรับและเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถจัดส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจของผลิตภัณฑ์ไปยังบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัดหรือCentral Lab Thai ตามสาขาบริการต่างที่มีอยู่7 แห่งทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยทั้งจากผู้ประกอบการโดยตรงและระหว่างสาขาตลอดจนการส่งกลับใบรับรองผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยใช้ศักยภาพจากบริการด้านการขนส่งรวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ตลอดจนการจัดระบบขนส่งแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับสิ่งของหรือสินค้าที่มีลักษณะพิเศษเช่นยาและเวชภัณฑ์ปลากัดที่ให้ความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยสามารถตรวจสอบสถานะจัดส่งได้ตลอด  24 ชั่วโมง

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Central Lab Thai กล่าวว่า สำหรับด้านผู้ประกอบการรายย่อยหรือเกษตรกรแปรรูปการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นการสร้างมาตรฐานให้แก่ผลิตภัณฑ์สร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคถือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นการร่วมมือกันระหว่างไปรษณีย์ไทยและห้องปฏิบัติการกลางครั้งนี้ถือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ส่วน พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง ทิศทางการดำเนินงานในข่วงครึ่งปีหลัง2562 เซ็นทรัลแลบไทยได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้การรับส่งตัวอย่างได้เร็วที่สุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดมีการเปิดศูนย์บริการรับตัวอย่างแห่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนทำหน้าที่ในการรวบรวมสินค้าตัวอย่างเพื่อนำส่งไปยังสาขาพื้นที่และระหว่างสาขาตามวัตถุประสงค์การตรวจของสินค้า

การร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการจัดส่งสินค้าตัวอย่างเข้าส่งตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการได้รวดเร็วขึ้นด้วยการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีที่ทำการไปรษณีย์กว่า1,200 สาขาทั่วประเทศครอบคลุมในทุกพื้นที่ผู้ประกอบการที่สนใจส่งตัวอย่างสินค้าตรวจทางห้องปฏิบัติการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องปฏิบัติการกลางฯโทร. 0 2940 6881-3 ต่อ183 และส่งสิ่งส่งตรวจได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง”

แสดงความคิดเห็น