ปัตตานี-สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นติน เชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร

0
42
ปัตตานี-สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นติน เชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร

ปัตตานี-สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นติน เชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพุธ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา o๙๓๐ น. ที่ ห้องประชุมสำนักานท้องถิ่นจังหวัดปัดตานีศาลากลางจังหวัดปัตตานี (ชั้น ๓ หลังใหม่) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้จัดการประชุม คณะทำงานการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินครั้งที่ ๒ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ โดยมีนาย พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน มี นายพรศักดิ์ สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์  หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินครั้งที่ ๒ประจำปี ๒๕๖๒

นายพรศักดิ์ สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์    กล่าวว่า   ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขา ต่างๆ   ซึ่ง   เป็นผู้มีคุณความดีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้ดูแลด้านสวัสดิการ  และ สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคมจนถึงปัจจุบันปีพศ. ๒๕๖๒สำหรับจังหวัดปีตตานี การสรรหาปราชญ์เกษตรของ แผ่นดินประจำปี ๒๕๖๓  ได้แจ้งให้คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด  ประชาสัมพันธ์  และดำเนินกาสรรหาเมื่อ วันที่ ๙ กรกฏคม ๒๕๖๒ บัดนี้มีผู้สมัครเข้ารับการสรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ใน ๓สาขาจำนวน ๕ คน ดังนี้

๑. ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน ๓ คน

๒. ปราชญ์เกษตรดีเด่น

จำนวน ๑ คน

3. ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

จำนวน ๑ คน

เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักกเณฑ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดส่งให้คณะอนุกรรมการสรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น