ห้องเรียนธรรมชาติ “ถ้ำ” แหล่งเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ในชุมชนก่อนไดโนเสาร์

0
551

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว “ห้องเรียนธรรมชาติ” ลงพื้นที่ถ้ำอุไรทองเรียนรู้แหล่งซากดึกดำบรรพ์ในชุมชน

ว่าที่ ร.ต.อิทธิชัย จันทร์เพ็ญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ รักษาราชการแทนนักพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมเจ้าหน้าที่ของ อบต.กำแพง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ร.ร.กำแพงวิทยา จำนวน 380 คนที่เดินทางมาทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการ “ห้องเรียนธรรมชาติ” ณ ถ้ำอุไรทอง ม.8 อ.ละงู จ.สตูล เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน เพิ่มความรู้ ประสบการณ์จากนอกห้องเรียน สร้างเจตคติที่ดี และเห็นคุณค่าในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โครงการห้องเรียนธรรมชาติ เด็กจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของถ้ำอุไรทอง การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในท้องถิ่นที่มีครบทุกยุคในมหายุคพาลีโอโซอิก หรือยุคก่อนไดโนเสาร์ จากนั้นได้นำคณะครูและนักเรียนขึ้นเยี่ยมชมความงดงามของถ้ำอุไรทอง ที่มีความโดดเด่นด้วยลักษณะเป็นภูเขาหินปูน ซึ่งประกอบไปด้วยถ้ำต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ ถ้ำเปลือกหอย ถ้ำเรือสำเภา ถ้ำคอขวด ถ้ำลูกสาว ถ้ำกระดูก ในถ้ำยังมี กระดูกสัตว์ต่างๆ และเครื่องมือหิน ถ้ำอุไรทองยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาที่อยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีของจ.สตูลด้วย

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สตูล