สคช. สร้างโอกาส มอบใบรับรองมาตรฐานอาชีพช่างเสริมสวย “ชาวเขา”

0
43

สคช. สร้างโอกาส มอบใบรับรองมาตรฐานอาชีพช่างเสริมสวย “ชาวเขา”

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ ธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ และช่างทำผมสตรี จังหวัดเชียงราย ให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จำนวน 100 ราย

รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ระบุว่า บุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรทั้ง 100 ราย ได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กับ สคช. และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการประเมินช่างทำผมนอกสถานที่ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพที่อยู่ห่างไกลได้รับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรเนื่องจากมีกลุ่มชาติพันธุ์สัญชาติไทย ที่มีทั้งชาวเขาเผ่าอาข่า ไทใหญ่ และม้ง เข้าร่วมและผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในครั้งนี้กว่า 10 ราย

สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์สัญชาติไทยที่เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้มีทั้งชนเผ่าอาข่า และไทใหญ่ ซึ่ง สคช. ได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้ทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงและเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ เพื่อต่อยอดธุรกิจ ต่อยอดคุณภาพชีวิตของตัวเองได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ยังได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก SME Bank และธนาคารออมสิน ให้กับอาชีพช่างเสริมสวยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานอาชีพจาก สคช. ในการพิจารณาเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเปิดกิจการ หรือขยายกิจการ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ มีความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ และใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นใบรับรองได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางสาววรชนาธิป ยังบอกว่าใบรับรองมาตรฐานอาชีพจาก สคช. ไม่เพียงช่วยต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างมาตรฐานอาชีพให้กับ 700 กว่าอาชีพที่กำหนดได้แล้ว ยังเป็นใบเบิกทางให้กับอีกหลากหลายอาชีพที่จะก้าวเข้าสู่เวทีมืออาชีพในต่างประเทศ เนื่องจากการกำหนดสมรรถนะอาชีพของ สคช. ถูกกำหนดขึ้นตามแนวทาง ISO/IEC17024 เรื่องการรับรองหน่วยรับรองบุคลากรโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการมาตรฐานเป็นการยอมรับร่วมในระดับสากลถึงกระบวนการที่เชื่อถือได้ของการประเมิน 70 กว่าประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะช่างเสริมสวยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 17024 ดังนั้นการที่มืออาชีพจะก้าวเข้าสู่เวทีโลกจึงไม่ไกลเกินเอื้อม

ขณะที่นางสาวนงนุช เวยื่อ เจ้าของร้านซียู บิวตี้ หนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ารับการประเมิน และได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพจาก สคช. ระบุว่า ที่ผ่านมาเคยเป็นลูกจ้างในโรงงาน แต่ถูกเพื่อนร่วมงานล้อเลียนว่าเป็นชาวเขา จึงลาออกและกลายเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นว่าจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจให้ได้ จึงไปเรียนเสริมสวยและ และเข้ารับการประเมินจนได้รับใบรับรองมาตรฐานอาชีพที่ได้รับจาก สคช.

ด้านนางสาวฐิติภัทร ลักษมีโชค เจ้าของร้านฟ้าเสริมสวย ชาวเขาเผ่าอาข่า อีกหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ารับการประเมิน และได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพจาก สคช. กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถพิสูจน์ตัวเองในฐานะช่างเสริมสวยจนได้กลายเป็นมืออาชีพ หลังเป็นลูกจ้างร้านเสริมสวยมานานกว่า 10 ปี และแสดงให้เห็นว่าชาวเขาหากมีความพยายามก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ แม้ร้านฟ้าเสริมสวยยังเป็นเพียงร้านเช่า แต่เมื่อได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพเชื่อว่าจะเป็นใบเบิกทางในการต่อยอดทางอาชีพที่มั่นคงมากขึ้น.

แสดงความคิดเห็น