ปัตตานี-ศอ.บต. ร่วมกับ ศอ.ปส.จชต. จัดแถลงข่าวการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต.

0
1018
ปัตตานี-ศอ.บต. ร่วมกับ ศอ.ปส.จชต. จัดแถลงข่าวการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต.

ปัตตานี-ศอ.บต. ร่วมกับ ศอ.ปส.จชต. จัดแถลงข่าวการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   วันนี้ (28 กันยายน 2562)  ที่ โรงแรมปาร์ควิว  รีสอร์ท  ปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี พลโท จตุพร กลัมพสุต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เป็นประธาน งานแถลงข่าวการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น   โดยมีนายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาหมู่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พลโท จตุพร กลัมพสุต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยว่า ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า   (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)   โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้   (ศอ.ปส.จชต.)   มีนโยบายเร่งด่วน   ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งระบบทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและการฝึกอาชีพผู้ที่หายขาดหรือเลิกยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคืนคนดีสู่สังคมอย่างยังยืน

สำหรับในปีงบประมาณ   พ.ศ.2562  รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด    เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข      โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ซึ่งทาง ศอ.ปส.จชต.   ได้มอบหมายให้ทาง ศอ.บต. เป็นหน่วยสนับสนุนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติด   (ฝึกอบรมวิชาชีพ)  จากทุกระบบ  ทุกหน่วยงาน   ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.2560-2564 เพื่อนำบุคคลดังกล่าวเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ   อาทิ    ด้านการประกอบอาชีพด้านการศึกษาด้านการกีฬา  และ    ด้านสาธารณสุขเน้นตามความสมัครใจ   เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวกลับเสพซ้ำ โดยดำเนินการ   ในพื้นที่จังหวั   นราธิวาส  ปัตตานี    ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี