ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เยี่ยมนักเรียนในกิจกรรมภาคกลางคืนโรงเรียนประชารัฐ ช่องแมว

0
102

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เยี่ยมนักเรียนในกิจกรรมภาคกลางคืนโรงเรียนประชารัฐ ช่องแมว

วันที่26 กย. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนบ้านช่องแมว .สายบุรีได้ร่วมละหมาดมักริบและอีซา(การละหมาดช่วงเวลาหัวค่ำและกลางคืน) ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนประชารัฐฯหลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมหอพักนักเรียนดูความเป็นอยู่ที่พักนอน พบปะพูดกับนักเรียนหอพักทั้งของนักเรียนหญิงและชายสะอาดเรียบร้อยดีซึ่งอยู่คนละอาคารแบ่งสัดส่วนชัดเจนนักเรียนทุกคนยิ้มแย้มและดูมีความสุขมากกำลังช่วยกันทำการบ้านพี่สอนน้องซึ่งโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยเหลือนักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสโดยจัดที่พักนอนและมีอาหารครบ3 มื้อโดยมีนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน คอยกำชับเรื่องความปลอดภัยและอาหารการกินอย่างเข้มงวดมีสโลแกนว่าอาหารที่โรงเรียนต้องดีกว่าที่บ้านเนื่องนักเรียนทุกคนอยู่ในวัยเจริญเติบโตต้องการอาหารและการดูแลสุขภาพที่ดีหลังเลิกเรียนหลังจากทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วนักเรียนทุกคนจะออกกำลังกายและช่วยกันดูแลพืชผักที่ปลูกไว้ในแปลงเกษตรของโรงเรียนส่วนหนึ่งนำไปประกอบอาหารหากมีเหลือก็จะนำไปขายให้แก่ชุมชนข้างเคียงเกิดรายได้ระหว่างเรียนด้วยถือเป็นการฝึกทักษะอาชีพและมีงานทำอีกด้วย

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานีเขต3 กล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นโรงเรียนประจำช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในบัญชีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะโดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการดูแลในด้านที่พักนอนความปลอดภัยอาหารครบ3 มื้อ ตลอดจนอุปกรณ์ความจำเป็นพื้นฐานตามวัยเรียน ขณะนี้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต3 ซึ่งมี4 โรงอำเภอละ1 โรงโรงเรียนบ้านช่องแมวเป็นโรงเรียนประชารัฐฯในอำเภอสายบุรี และยังมีโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง .ไม้แก่น โรงเรียนบ้านโลทู .กะพ้อและโรงเรียนบ้านมะนังยง .ทุ่งยางแดงซึ่งทุกโรงมีความพร้อมที่จะรองรับนักเรียนเข้าสู่โครงการตามเป้าหมายและได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการอย่างดีเยี่ยม

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต3

แสดงความคิดเห็น