ยะลา- มอบหนังสือแสดงการ ทำประโยชน์ (น.ค.3) และหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1)

0
262
ยะลา- มอบหนังสือแสดงการ ทำประโยชน์ (น.ค.3) และหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1)

ยะลา- มอบหนังสือแสดงการ ทำประโยชน์ (น.ค.3) และหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1) 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อที่ 24 กันยายน 2562 ที่หอประชุมนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีมอบเอกสารสิทธิ์ น.ค.3 และ น.ค.1 ให้กับราษฎรในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา และนายไพรัตน์ หมันเจริญ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ให้การต้อนรับ


นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่าจังหวัดยะลำจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้อนุมัติให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ ในที่ดินทำกินของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ประจำปี2562 จำนวน 141 ราย เพื่อให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ก่อให้เกิด ความมั่นคงในการดำรงชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และจังหวัด ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป


นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังกล่าวว่าปัจจุบันยังคงเหลือพื้นที่นิคมฯ ยะลา รับผิดชอบ จำนวน 213,651 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกนิคมฯ จำนวน 6,867 ราย แบ่งเป็น 1. สมาชิกผังจัดสรร จำนวน 3,271 ราย ได้ออกเอกสารสิทธิ์แล้ว 588 ราย 2. สมาชิกราษฎรเดิม จำนวน 3,596 ราย ได้ออกเอกสารสิทธิ์แล้ว 1,578 ราย รวมที่ได้ออกเอกสารสิทธิ์แล้ว จำนวน 2,166 ราย ในปี 2562 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการบรรจุ สมาชิกนิคม และได้เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้อนุมัติ หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) เพื่อให้สมาชิกนิคมฯ นำไปขอออกหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.3) หรือโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป

มุกะตา ยะลา ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา