นอภ.เมืองปัตตานี ออกตรวจเข้มเตือนเฝ้าระวังบุคคล รถ และวัตถุต้องสงสัย

0
257
นอภ.เมืองปัตตานี ออกตรวจเข้มเตือนเฝ้าระวัง บุคคล รถและวัตถุต้องสงสัย

นอภ.เมืองปัตตานี ออกตรวจเข้มเตือนเฝ้าระวัง บุคคล รถและวัตถุต้องสงสัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า     เมื่อค่ำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๐๐  น. นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี/ผอ.ศปก.อ.เมืองปัตตานี    ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของ   สมาชิก อส.  และ ทสปช. พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่มความเข้มงวด  การป้องกันการก่อเหตุจากผู้ก่อความไม่สงบในเขตเมือง โดยเน้นย้ำหลักปฏิบัติ  การแจ้งเตือนรถต้องสงสัย บุคคลต้องสงสัย  วัตถุต้องสงสัย  ยานพาหนะที่ผิดสังเกต  และการจัดแนวระวังในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่  สมาชิก อส.   และ ทสปช. โดยการตรวจเยี่ยมมีทั้งหมด ๕ จุด

๑ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจสะพานบิ๊กเสือ
๒ ตรวจเยี่ยม ทสปช. หน้าวัดหัวตลาด
๓ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจแยกเกษมสุข
๔ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหน้าวัดใหม่
๕ ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหน้าแขวง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี