แม่ทัพ 4 แถลงเดินหน้าแผนเสริมสร้างสันติสุข เน้นสู้ด้วยความจริงใช้ยุทธศาสตร์คนดีและประชาชนมีส่วนร่วมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาสู่ประชาชน

0
100

แม่ทัพ 4 แถลงเดินหน้าแผนเสริมสร้างสันติสุข เน้นสู้ด้วยความจริงใช้ยุทธศาสตร์คนดีและประชาชนมีส่วนร่วมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาสู่ประชาชน 

ผู้สื่อข่าวรายงานที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.. 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค4 ประจำปี2562 พร้อมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี2563 และมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2562 และมอบรางวัลหน่วยฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนดีเด่น

พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า แผนการทำงานเสริมสร้างสันติสุขปี2563 ต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของแผนเสริมสร้างสันติสุขปี2562 มาเป็นแนวในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นสู้ด้วยความจริงไม่บิดเบือนผิดเป็นผิดถูกก็คือถูกยึดเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาโดยยังคงงานเร่งด่วน5 งานคือ งานควบคุมพื้นที่ปลอดภัย  ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการปฏิบัติเชิงรับเป็นเชิงรุกลาดตระเวณพิสูจน์ทราบแหล่งหลบซ่อนพักพิงผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข118 หมู่บ้านและให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านตำบลเร่งจัดตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเน้นปฎิบัติการเชิงรุกบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งกำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน, อส.และตำรวจร่วมปฏิบัติจรยุทธ์ปฏิบัติของจรยุทธ์ต่อจากนี้จะต้องบูรณาการร่วมกันทั้งตำรวจและทหารผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านต้องทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ให้ปลอดเหตุการดูแลแนวชายแดนจะควบคุมเข้มตรวจตราไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามามาก่อเหตุได้โดยเฉพาะท่าข้ามผิดกฎหมายต้องกวดขันดูแลเป็นพิเศษมีการปรับแผนทุกเส้นทางโดยเฉพาะรอยต่อทั้ง4 อำเภอของสงขลาบูรณาการทุกอำเภอตั้งด่านตรวจจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดตามแนวชายแดนเพื่อสกัดเสรีในการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฏหมายและเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่

ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประชาชนให้สามารถปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แทนกำลังหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านงานแก้ไขปัญหายาเสพติดจะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอและใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำผู้เสพเข้ารายงานตัวเข้ากระบวนการคัดกรองบำบัดรักษาสร้างงานสร้างอาชีพให้คุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งในปีหน้าจะมีการเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแคมป์35 ในการบำบัดรักษาพร้อมกับการปราบปรามผู้ค้ารายย่อยดำเนินการตรวจค้นพ่อค้ารายใหญ่และรายย่อยโดยจะใช้รูปแบบการศึกษาทางเส้นทางการเงินหรือหลักฐานอื่นๆเป็นสำคัญ  งานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเน้นขับเคลื่อนชุมชน2 วิถีให้ได้เรียนรู้ยอมรับการอยู่ร่วมกันตลอดจนสานสัมพันธ์ระหว่าง2 ศาสนาด้านงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงซึ่งมีศอบต.ดำเนินการอยู่จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสุดท้ายงานเสริมสร้างความเข้าใจให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ร่วมโดยให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์โดยใช้ชป.กร. ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด, งานสลายโครงสร้างหมู่บ้านอาเยาะห์, ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐและการช่วยเหลือประชาชนเสริมสร้างความเข้าใจ

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่4 ยังได้เน้นย้ำกำลังพลที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ให้ยึดหลักระเบียบวินัยหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขโดยในปี2563 จะใช้มาตรการรุกทั้งการทหารและการเมืองเน้นความจริงจะต่อสู้ความด้วยจริงทุกเหตุทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจะใช้ความจริงเข้าแก้ปัญหาและใช้ยุทธศาสตร์คนดีให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่รักของสังคมเคารพกฎหมายกฎกติกาและปฏิบัติตามข้อบังคับให้เหมือนประชาชนทั่วไปอย่าทำตัวเหนือกฎหมายเพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่.

แสดงความคิดเห็น