วษป.ปัตตานี-โชว์งานนักศึกษาเหรียญทอง ๓ ปีซ้อน ในงานวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

0
583
วษป.ปัตตานี-โชว์งานนักศึกษาเหรียญทอง ๓ ปีซ้อน ในงานวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

วษป.ปัตตานี-โชว์งานนักศึกษาเหรียญทอง ๓ ปีซ้อน ในงานวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี      จังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี  ดร.ปรีชา เวชศาสตร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมมอบเกรียติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  มี  ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ด้าน  ดร.ปรีชา เวชศาสตร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี  กล่าวว่า   อกท. หน่วยปัตตานี   เป็นองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี ของนักศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อประกอบการเรียน  การสอน  หลักสูตรเกษตรกรรมในวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี  ซึ่งหน่วยปัตตานี  เป็นหน่วยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้รับเหรียญทอง เป็นระยะเวลา ๓ ปีซ้อน ซึ่งในปีนี้จัดให้มีการงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น    กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมาชิกเลื่อนระดับ  จากสมาชิกใหม่ เป็นสมาชิกหน่วย จำนวน ๓๔ คน (ทำโครงการเกษตรหายรายได้ระหว่างเรียน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้)   กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่น (ทำโครงการหายรายได้ระหว่างเรียน และบริการชุมชนดีเด่น)   กิจกรรม  การแข่งขันทักษะ สาขาพืชศาสตร์  การแข่งขันทักษะ สาขาสัตวศาสตร์    การแข่งขันทักษะ  สาขาช่างกลเกษตร   การแข่งขันทักษะ  สาขาประมง  การแข่งขันทักษะ สาขาศิลปะ เป็นต้น

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี