เกษตรนราธิวาส เปิดใหม่ล่าสุด “คุกกี้ลองกอง สแน็คบาร์ลองกองข้าวยำ” ชูลองกองผลไม้อัตลักษณ์จังหวัด เสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย เชื่อมตลาดเกษตรกรให้กว้างขึ้น

0
538

วันนี้ 19 ก.ย.62 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ภายใต้ชื่อ “ผลไม้ นราธิวาส…พลาดได้ไง”โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 โดยมีนางรัตนา ถิระโชติ เกษตรนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับการจัดงาน “ผลไม้ นราธิวาส…พลาดได้ไง” ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปให้หลากหลายขึ้น ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าผลไม้หรือแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ ส่งเสริมสินค้าผลไม้แปรรูปที่โดดเด่น


สวยงามและมีคุณภาพ ควรแก่การให้เป็นของขวัญของฝาก อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภาคการผลิต สู่การพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูป เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปให้หลากหลายขึ้น เชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ ในช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดโดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรม กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัด เช่น การทำคุกกี้ลองกอง สแน็คบาร์ลองกองข้าวยำเป็นต้น การออกร้านจำหน่ายผลไม้, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ตลอดจนร้านจำหน่าย
สินค้าทางการเกษตร ขององค์กรเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน 15 ร้านค้า
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ของจังหวัดนราธิวาส เชื่อมโยงการผลิตของพื้นที่สู่การต่อยอดการตลาดผลไม้แปรรูป ส่งเสริมการบริโภคสินค้าผลไม้ในฤดูกาลผลไม้มีคุณภาพดีและรสชาติอร่อยที่สุดตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีประโยชน์ ควรแก่การมอบเป็นของฝากของขวัญในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ต่อไป


ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้ามาร่วมชม ชิม ช๊อป ผลไม้และผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนราธิวาส ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ไปจนถึง 21 กันยายน นี้ ได้ที่บริเวณข้างกองอำนวยการกองงานวันลองกอง ภายในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส