นราธิวาส – บริษัทศรีตรัง พร้อมใจจัดงาน บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม ปี 3

0
305

ที่บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จัดงาน บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม ปี 3 ภายใต้โครงการศรีตรัง เพื่อนชาวสวน ตอกย้ำเจตนารมณ์และรณรงค์เกษตรชาวสวนยางและคู่ค้า ร่วมกันขนส่งยางพาราด้วยรถที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดอุบัติเหตุ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานในพิธีโดยมี หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน คู่ค้าเพื่อนชาวสวน สื่อมวลชน เข้าร่วมจัดงานครั้งนี้
นายสุริยา มิหัด ผู้จัดการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน) สาขานราธิวาส กล่าวว่า ยางพาราถือเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญต้องควบคู่กับการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาวเกษตรกรสวน และยัง 1 ใน 5 ของสินค้าเกษตรที่สร้างมูลค่าให้แก่ประเทศไทย ยังเป็นสินค้าเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เกือบทั้งปี และช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องย้ายถิ่นฐานหรือย้ายงานตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวเหมือนเช่นพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
ทั้งนี้ บริษัทศรีตรังในการเป็น Green Rubber Company หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว ที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราควบคู่กับชาวสวนยางและชุมชนอย่างยั่งยืน ประกาศเจตนารมณ์และรณรงคํให้คู่ค้าเพื่อนชาวสวน ร่วมใจกันขนส่งยางพาราด้วยรถที่ได้มาตรฐาน ด้วยการคลุมผ้าใบ ติดตั้งถังและรางเก็บน้ำที่ถูกต้องตามมาตรฐานทุกคัน ป้องกันไม่ให้น้ำจากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนน เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนและเป็นการช่วยลดปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ การประกอบกิจการที่ควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญยิ่ง

สำหรับงาน บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 3 บริษัทศรีตรังจัดขึ้นทั้งหมด 17 สาขาของโรงงานยางทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคอีสาน 9 สาขา ภาคเหนือ 2 สาขา และภาคใต้ 6 สาขา ซึ่งขยายพื้นที่จากปีที่แล้วมากขึ้น บริษัทยังคงยึดมาตรฐานในการตรวจรถที่ขนส่งยางพาราอย่างสม่ำเสมอและจะมอบสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถประจำปี 2562 ให้สำหรับรถขนส่งยางที่คลุมผ้าใบ ติดตั้งถัง วาล์วและรางเก็บน้ำที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของศรีตรัง เพื่อรับรองว่ารถคันดังกล่าวจะไม่มีน้ำยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนน และหากท่านใดพบรถที่ติดสติ๊กเกอร์จากศรีตรังมีน้ำจากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนน สามารถโทรแจ้งกลับมาที่บริษัทศรีตรังฯ หรือแจ้งมาทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ทั้งนี้ บริษัทศรีตรังฯดำเนินโครงการและกิจกรรมดีๆเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดอุบัติเหตุมากขึ้น

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส