สภาภาคประชาสังคมคว้า รางวัลที่ 2 จากรัฐสภา งานประกวด”นวัตกรรมประชาธิปไตย”

0
780

ประกาศโซ่ข้อกลางสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง เมื่อ”สันติภาพชายแดนใต้”ของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้รับรางวัล “ดีมาก” อันดับที่ 2 ระดับประเทศ จากงานประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย โดยทั้งหมดรับโล่หและเงินรางวัล จาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรในรอบชิงชนะเลิศ
นวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี2562 ณ อาคารรัฐสภาหลังใหม่โดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้16-17 กย.ที่ผ่านมา

ทางกลุ่มได้นำเสียงสะท้อน ของประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ผ่านการทำงานมาระยะยาวนาน 2-3 ปี ผ่านเวที300 กว่าเวที ในพื้นที่พิเศษ ทั่ว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจ.สงขลา ผ่านการคัดกรอง บทสรุป และแผนข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งความต้องการทั้งหมดที่เป็นส่วนลึก ในพื้นที่ สิ่งที่ทุกคนไม่กล้าพูดในที่สาธารณะ  นั้น นำมาสิ่อสาร สร้างความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติสุขมนพื้นที่ต่อไป

มูฮำหมัด อายุบ ปาทาน ประธานสภาภาคประชาสังคมกล่าวว่า”งานของเราเป็นงานที่ การทำให้คนในพื้นที่ไม่ได้เสียสิทธิ์ของเขาให้มี Space มีพื้นที่กลาง ในการทำสร้างความรับรู้และเข้าใจ ระยะสั้นคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ในระยะยาวจะต้องเข้าใจมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะถูกบอกเล่ากล่าวได้มากขึ้น ได้สะท้อนข้อเสนอทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอของประชาชนที่จะขยายวงกว้างมากขึ้นเพราะที่เราทำเป็นเสียงของเขาเป็น Public และเป็นเสียงของคนหลายๆกลุ่มในภาคประชาสังคม หลายองค์กร และเป็นการสื่อสารแบบสาธารณะ ช่วยเราได้ อ่านเสียงสะท้อนผ่านเวทีมาทั้งหมด 300 กว่าเวทีตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้จัดหมวดบทสรุปเสียงของความต้องการ ทั้ง 8 ด้าน เช่นด้านเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัย ด้านสิทธิ รวมทั้งด้านอื่นๆด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้