นราธิวาส-ริ้วขบวนแห่งาน”ของดีเมืองนราฯ” ถ่ายทอดประเพณียิ่งใหญ่ สวยงามตระการตาทุกขบวนมุ่งเน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ (คลิป)

0
108

นราธิวาสปล่อยริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนราฯ อย่างสวยงามตระการตา ถ่ายทอดประเพณีอย่างยิ่งใหญ่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกขบวนมุ่งเน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้ง 2 ศาสนาในพื้นที่มาอย่างยาวนาน
วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ถนนสุริยะประดิษฐ์ หน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนราฯ ประจำปี 2562 จำนวน 16 ริ้วขบวน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส ไปตามถนนสุริยะประดิษฐ์ มุ่งหน้าสู่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานของดีเมืองนราฯ ประจำปีนี้


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รวมถึงผู้มีเกียรติ ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนกว่า 5,000 คนเข้าร่วมชมริ้วขบวนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยริ้วขบวนต่างๆ ทั้ง 16 ริ้วขบวน มีการประกวดด้านความคิดและสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้ง 2 ศาสนาในพื้นที่มาอย่างยาวนาน อีกทั้งแสดงอัตลักษณ์ของชาวไทยพุทธและมุสลิมที่สามารถหลอมรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่บนความต่างของวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข
สำหรับขบวนแห่ในงานของดีเมืองนรานั้น จะมีการจัดประกวดริ้วขบวนแห่ทั้งประเภทสวยงาม และความคิด ซึ่งแต่ละขบวนได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรมไทยพุทธ มลายู และจีน

โดยผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัว ริ้วขบวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ หรือของดีของแต่ละอำเภอ บรรยากาศในการชมริ้วขบวนแห่ในงานของดีเมืองนรา เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทั้งในพื้นที่เขตอำเภอเมือง ตลอดจนต่างอำเภอเดินทางเข้ามาชมริ้วขบวนแห่กันจำนวนมาก โดยทุกริ้วขบวนแห่ฯเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อาทิ ริ้วขบวนจาก อ.แว้ง ภายใต้ชื่อริ้วขบวน “ตามรอยพ่อด้วยใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี ใต้ร่มพระบารมี นฤบดีจอมราชัน “ อ.ศรีสาคร ในชื่อริ้วขบวน “สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อยลอยหลังสินธุ์ เสด็จเถลิงถวัลย์บดินทร์ ศรีสาครทั่วถิ่น น้อมถวายพระพรชัย “ อ.ตากใบ ในชื่อริ้วขบวน “ชาวตากใบเปรมปรีดิ์ น้อมถวายราชสดุดี น้ำศักดิ์สิทธิ์ร่วมพิธี บรมราชาภิเษกพระทรงธรรม”


สำหรับงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 จัดขึ้นตั้งวันที่ 17– 26 กันยายน 2562 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงาม อัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสด้วย อย่างไรก็ตามจะมีพิธีเปิดงานของดีเมืองนราอย่างเป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ในเวลา 16.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส แห่งนี้

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น