ปัตตานี – พิธีมอบปริญญา ม.ฟาฏอนี รุ่นที่ 16 /61 ย้ำให้บัณฑิตทุกคน “นำอิสลามไปใช้อย่างถูกต้อง”

0
108

เมื่อวานนี้ ที่ ห้องประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาฎอนี หัวหน้าส่วนราชการ คณะคณาจารย์ บัณฑิต ตลอดถึงบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติมิตร เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


สำหรับพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีผู้สำเร็จการการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 680 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี 554 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 112 คน ระดับปริญญาโท 14 คน และยังได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่มหาวิทยาลัยและสังคมอีกด้วย
ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวว่า ขอให้บัณฑิตทุกท่านนำคำสอนของอิสลามไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง มีดุลยภาพ และไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง ใช้หลักสานเสวนาและสันติวิธีตามคำสอนอิสลามที่ผ่านการอธิบายจากบรรดาผู้รู้ในอิสลามที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ห่างจากแนวคิดสุดโต่งทั้งมวล ขอให้นำเอาหลักคำสอนจากอัลกุรอาน และอัลฮาดิษมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันทุกด้าน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมสู่การเป็นประชาชาติที่ดีเลิศสมดังเจตนารมณ์ของอัลกุรอาน และได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ในโลกนี้ และต่อเนื่องไปโลกอาคิเราะห์


สำหรับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 19สาขาวิชา ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร 1 สาขาวิชา ระดับมหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 26 สาขาวิชา นอกจากนี้ ยังมีสถาบันภาษานานาชาติเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษาระดับเตรียมภาษาโดยมีทั้งภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ และมีนักศึกษาต่างประเทศซึ่งมาจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อียิปต์ ซูดาน ปากีสถาน จีน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น