สตูล-ฝึกเพาะเห็ด”มิลค์กี้” ให้ชาวบ้านสร้างรายได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

0
752

สตูลฝึกเพาะเห็ดมิลค์กี้ให้ชาวบ้านสร้างรายได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

กอ.รมน.สตูลจัดโครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้งโดยผ่านกิจกรรมสานเสวนาและสันทนาการการเพาะเห็ดมิลค์กี้แบบง่ายๆที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ .สตูลไร่มะละกอริมคลอง .เขาขาว .ละงู .สตูลโดยมี ..นิภาพร สุวรรณสถิตย์ เกษตรกรยังฟาร์มเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นวิทยากรในการสอนมีชาวบ้านที่สนใจหลายวัยทั้งชายหญิงจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมรวม120 คน           

สำหรับการเพาะเห็ดมิลค์กี้แบบง่ายๆ เริ่มจากนำภาชนะสำหรับเพาะใส่ดินที่ผสมขุยมะพร้าวและน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยนำดินวางรองก้นภาชนะตบให้แน่น จากนั้นนำก้อนเชื้อ 2 ก้อนที่แกะเอาพลาสติกออก แล้วลงไปใส่ในกาละมัง โดยสลับหัวท้ายและเติมดินลงไปจนปิดก้อนเชื้อ โดยไม่ให้หนาตามด้วยสเปรย์น้ำแบบละอองให้ทั่วแล้วใช้พลาสติกปิดคลุมให้มิดชิดตั้งไว้ในอุณหภูมิสูง 35 องศาขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 องศาทิ้งไว้ 12-15 วันโดยไม่ต้องรดน้ำหรือทำอะไรเมื่อครบกำหนดให้เปิดพลาสติกออกแล้วนำดินที่เตรียมไว้ในครั้งแรกกลบหน้าอีกครั้งหนาประมาณ 1 นิ้วสเปร์น้ำพอหมาดตั้งทิ้งไว้หาฝาชีครอบเพื่อป้องกันแมลงเห็ดจะออกออกมาให้เห็นหลังจากเห็ดโตประมาณ 7-10 วันให้ถอนมาให้หมดหลังจากถอนหมดให้นำก้อนเชื้อลงไปกลบดินเหมือนเดิมคลุมทับไว้12-15 วันทำเหมือนเดิมวนไปเชื้อ1 ก้อนสามารถเพาะได้3-4 ครั้ง   ..นิภาพร สุวรรณสถิตย์ วิทยากรผู้สอน กล่าวว่าเห็ดมิลค์กี้ถือเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนสูงมากเท่ากับไข่ไก่3 ฟองบางต้นมีน้ำหนักถึง8 ขีดราคาอยู่ที่..ละ700-1000 บาทจุดเด่นของเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดดอกใหญ่สีขาวเนื้อแน่นมีใยอาหารและเส้นใยสูงและสามารถเก็บได้นานกว่าเห็ดนางฟ้าแต่ความอร่อยไม่แพ้เห็ดออรินจิมีรสชาติคล้ายเนื้อไก่ผสมเนื้อหมึกหนึบแน่นไม่เหนียวติดฟันสามารถนำไปทำอาหารได้หลายชนิดแกงต้มยำผัดนิยมนำไปทำผัดกระเพราะผัดพริกหรือทำอาหารที่ใช้แทนเนื้อไก่หรือหมึกหากชาวบ้านเพาะได้จำนวนมากสามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพเสริมได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวเรื่องตลาด…………

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .สตูล