เบตง-แห่ลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ !! คึกคัก…ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

0
572

เบตงแห่ลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ !!  คึกคัก…ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

  วันที่ 13 .. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ .เบตงต่างเดินทางมาลงทะเบียนมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการทั้งในด้านของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) ในพื้นที่คอยอำนวยสะดวกให้บริการผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนพร้อมติดตั้ง Application “ถุงเงินชิมช้อปใช้“ สำหรับเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย

นางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2562 ภายใต้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศชิมช้อปใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ(G-Wallet) แอปพลิเคชั่นเป๋าตังโดยรัฐบาลจะให้สิทธิ2 ต่อคือเป๋าตังช่อง1 สนับสนุนวงเงินคนละ1,000 บาทให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำนวน10 ล้านคนที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการและเป๋าตังช่อง2 ให้เงินชดเชย(Cash Back) สูงสุดร้อยละ15 ของยอดการชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน4,500 บาทต่อคน(หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน30,000 บาท) สำหรับผู้ลงทะเบียนเติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าที่พักหรือซื้อสินค้าท้องถิ่นจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการซึ่งขณะนี้มียอดรับสมัครผู้ประกอบการ/ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดยะลา460 ร้านค้าจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20 กันยายน2562 ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายสินค้าและบริการให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้อีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาชั้น1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตั้งแต่บัดนี้จนถึง20 กันยายน2562 หรือโทรศัพท์โทรศัพท์. 0-7321-2010 ในวันและเวลาราชการ

ข่าว/ภาพ กล้าณรงค์ ทองนาคพันธ์  ทีมข่าว@ชายแดนใต้.เบตง.ยะลา