นราธิวาส- งานอาซูรอสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน

0
639

ณ มัสยิดดารุลอิฮซาน บ้านไอร์กลูแป หมู่ 2 ต.โคกสตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธี โดยมี นายอับดุลนัสเซอร์ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


การกวนอาซูรอ เริ่มในสมัยศาสดานุฮห์ (อาลัยฮิสาลาม) เกิดน้ำท่วมใหญ่หลายวันจากนั้นไม่มีอาหารการกิน บรรดาประชาชนจึงคิดรวบรวมทำวัสดุที่เหลือสามารถทำเป็นอาหารได้มาร่วมกันและกวนเข้าด้วยกันเพื่อให้กินกันได้หลายคนซึ่งสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนอาหาร การกวนอาซูรอถือเป็นการรวมพลังกันในทุกๆฝ่าย ซึ่งจะสร้างความรัก ความเข้าใจที่ดี


ในการจัดงานครั้งนี้มีอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน ซูเราะห์อัลเราะห์มาน ขับร้องอนาซีด ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม 9 ตำบล ของอำเภอรือเสาะ เกิดจากความคิดริเริ่ม ความสมัครสมานสมัคคีของคนในตำบลโคกสะตอ อ.รือเสาะ
นอกจากนี้ภายในงานมีการแข่งขันกวนอาซูรอ มีทั้งหมด 7 กลุ่ม การตัดสินคะแนน มีรสชาติ การตกแต่ง ความสวยงาม ความสะอาด การมีส่วนร่วมและความสมัคคี อีกด้วย

 

ข่าว ปทิตตา หนูสันทัต ทีมข่าว@ ชายแดนใต้ จ. นราธิวาส