ปัตตานี-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

0
510
ปัตตานี-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ปัตตานี-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที บริเวณคลองระบายน้ำบนสามยอด หมู่ที่ ๘ บ้านสามยอด ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  นำนายอำเภอโคกโพธิ์ ตัวแทนกรมประมง เกษตรกร นักเรียน และชาวบ้าน ในพื้นที่บ้านสามยอด ตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ๑๐๐๐๐๐ตัวและพันธุ์ปลายี่สกเทศ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว รวม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒

นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ ตระหนักถึง คุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน แหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่๒๑กันยายนของทุกปี ในปี๒๕๖๒ นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน ๒๕๐ต้น ประกอบด้วย ตันราชพฤกษ์จำนวน๕๐ต้นตันมะออกกานีจำนวน๑๐๐ต้น และตันมะม่วง หิมพานต์ จำนวน๑๐๐ต้น อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี