ปัตตานี- ประชุมเตรียมดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 36 โครงการ งบประมาณ 199 ล้านบาทเศษ

0
64
ปัตตานี- ประชุมเตรียมดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 36 โครงการ งบประมาณ 199 ล้านบาทเศษ

ปัตตานี- ประชุมเตรียมดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 36 โครงการ งบประมาณ 199 ล้านบาทเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   วันที่ 10 กันยายน 2562  ที่  ห้องประชุมศรีนครา   ชั้น 4    ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานประชุมนายอำเภอทุกอำเภอ  และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง    ในการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการแก้ไข และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน งบประมาณกลาง 200 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของจังหวัดปัตตานี มีโครงการหลัก จำนวน 36 โครงการ 62 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 199 ล้าน 4 แสนบาทเศษ โดยแยกตามลักษณะโครงการ 4 ด้าน ประกอบด้วย โครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  12  โครงการ   โครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดการเพื่ออุปโภคบริโภค  22  โครงการ โครงการเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน 1 โครงการ และโครงการเกี่ยวกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลจากภัยแล้งและอุทกภัย 2 โครงการ พร้อมได้จำทำโครงการสำรองไว้ อีกจำนวน 11 โครงการ รวม 21 กิจกรรม งบประมาณ 85 ล้านบาทเศษด้วย


โดยที่ประชุมได้กำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ การชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารจัดการโครงการให้มีคุณภาพ ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า  ซึ่งหลังจากมีการดำเนินการโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จ จะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโครงการ    เพื่อให้การดำเนินการเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง.

ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น