นราธิวาส – ผลสำรวจเผยผลผลิตลองกองทะลัก14 ล้าน กิโล ด้านสนง.สภาเกษตรกรร่วมกับอำเภอระแงะ ใช้เทคโนโลยีก้าวทัน 4.0 เร่งหาตลาดรองรับ

0
91

สำนักงานสภาเกษตรกรร่วมกับอำเภอระแงะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนลองกองในจังหวัดนราธิวาส สู่ยุค 4.0 มุ่งยกระดับขีดความสามารถภาคการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส


วันที่ 10 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนลองกองในจังหวัดนราธิวาส สู่ยุค 4.0 โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ นายแวฮามะ บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส พ.อ.สามารถ ศิลาแรง รอง ผบ.ฉก.ทพ. 45 หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกลองกองทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทางด้านนายแวฮามะ บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทั้งนี้การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนลองกองในจังหวัดนราธิวาส สู่ยุค 4.0 สืบเนื่องจากว่าผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ เนื่องจากหลายๆสาเหตุด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายพื้นที่ของพืชผลทางการเกษตรในประเทศไทยนั้น ค่อนข้างขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ซึ่งอาจจะจริงอยู่ว่าลองกองนั้นมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ ม.3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และได้มีการขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ ทำให้ลองกองในพื้นที่มีจำนวนมาก และผู้บริโภคมีจำนวนจำกัด และในหลายๆจังหวัดก็ปลูกลองกองเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และส่วนหนึ่งก็นำไปจำหน่ายทำให้ลองกองในจังหวัดนราธิวาสเกิดปัญหาล้นตลาด โดยการเก็บข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสมีผลผลิตลองกองในปีนี้ประมาณ 14 ล้านกิโลกรัม

แต่ไม่สามารถให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะปัญหาการตลาดที่ไม่มีตลาดรองรับให้กับพี่น้องประชาชน เพราะลองกองมีปริมาณมากคุณภาพไม่ค่อยดี ส่วนลองกองที่ได้มาตรฐานมีปริมาณแค่ 30% เท่านั้น ซึ่งในการจัดเสวนาในครั้งนี้คงเป็นทางออกหนึ่งให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในโครงการฯมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง”ทางออกพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ”โดยวิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการเกษตรมุ่งเน้นให้ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ลองกอง) ให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทย 4.0 เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่ให้แก่เกษตรกร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต่อยอดเป็นธุรกิจให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย

ทีมข่าวแอดชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น