มทภ.4 เปิดโครงการรับซื้อผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 3 จชต.เตรียมแผนกระจายหน่วยทหารช่วยแก้ปมราคาตกต่ำ

0
1056

วันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน เปิดโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นายยาลาใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชากองกำลังในพื้นที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชน และเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ


ทางด้าน พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ในนามของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในช่วงกลางของฤดูผลไม้ โดยเฉพาะพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4ซึ่งได้ส่งผลกระทบกับรายรับของครัวเรือนไม่พอกับรายจ่าย จึงได้วางแผนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการพยุงราคา โดยการเปิดศูนย์รับซื้อลองกองในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร่วมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบ และนำผลิตมาจำหน่าย ซึ่งลองกองที่นับซื้อทั้งหมดไม่ได้นำไปจำหน่าย แต่จะนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และกำลังพลในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสรับประทานลองกองชายแดนใต้ ซึ่งเป็นลองกองพันธุ์ดีและรสชาติดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมช่วยประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพของลองกองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ได้ทราบอีกทางหนึ่งด้วย


ทั้งนี้เนื่องด้วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้หลักจากการเกษตร ในช่วงกลางฤดูกาลผลไม้ของทุกๆปี มักจะมีพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันเดิดภาวะผลผลิตล้นตลาด โดยเฉพาะลองกอง ถึงแม้ว่าผลผลิตจะมีคุณภาพดี รสชาติหวานหอม แต่ประสบปัญหาไม่มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ทำให้ราคาตกต่ำ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้จัดทำโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร(ลองกอง)เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเบื้องต้น 60 ตัน โดยกำหนดราคากลางในการรับซื้อสูงกว่าท้องตลาด ซึ่งราคารับซื้ออยู่ที่ เกรด A 20 บาท เกรด B 15 บาทเกรด C 10 บาท เกรด D 5 บาท และลูกร่วง ราคาจะอยู่ที่ 2 บาท เป็นต้นโดยได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2562 ที่ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยจะนำผลผลิตทั้งหมดส่งมอบให้กับกำลังพลในกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้บริโภค ทั้งนี้หากยังรับซื้อไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะดำเนินการเปิดศูนย์รับซื้อที่จังหวัดยะลาเพิ่มเติม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนผลผลิตของเกษตรกร และคาดว่าจะระบายผลผลิตในพื้นที่ได้กว่า 100 ตันอีกด้วย

ภาพ/ข่าว กริยา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ. นราธิวาส