ผู้ว่าฯยะลา สั่ง สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดยะลา เฝ้าระวังหมอกควันอย่างใกล้ชิด หลังสงขลาเข้าขั้นวิกฤติ

0
147

ผู้ว่ายะลา สั่ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดยะลา เฝ้าระวังหมอกควันอย่างใกล้ชิด หลัง จ.สงขลา ขั้นวิกฤติ เตือนประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนือง
จากกรณีสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ สาเหตุมาจากมีการเผาป่าในพื้นที่ประเทศอินโดนิเซีย ทำให้บางจังหวัดของภาคใต้เริ่มมีผลกระทบแล้ว โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.สตูล หากลมเปลี่ยนทิศ ในส่วนของ จ.ยะลา ก็จะมีผลกระทบเช่นเดียวกัน

ความคืบหน้าในส่วนของ จ.ยะลา 9 กันยายน.ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดยะลา

นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดยะลา กล่าวว่าตามที่สถานการณ์หมอกควันเริ่มมาปกคลุมในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้สาเหตุก็มาจากการเผาไหม้บนพื้นที่บนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนิเซียโดยทิศทางลมก็ส่วนหนึ่งก็จะพัดมาในประเทศไทยทำให้มีผลกระทบครอบคลุมในพื้นภาคใต้ สำหรับ จ.ยะลา มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องแล้ว ล่าสุดจากการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารคุณภาพอากาศ ใน จ.ยะลา ตอนนี้จะมีจุดวัดอยู่ 2 จุด คือ ที่ อ.เมือง และ อ.เบตง ในส่วนพื้นที่ตัวเมือง จ.ยะลา ค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ดีอยู่ ส่วนในพื้นที่ อ.เบตง ค่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก


นายกาส ยังกล่าวว่าด้วยความห่วงใยของนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มีข้อสั่งการให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ที่จะดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงอำเภอ ส่วนท้องถิ่น ต่างๆให้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เริ่มเข้ามาแล้ว อาจจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวัง และมีการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ หน้ากากอนามัยเผื่อสถานการณ์ที่จะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมแนะนำพี่น้องประชาชนการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งก็ต้องระมัดระวังตัวเองโดยเฉพาะเยาวชน ผู้สูงอายุจะมีอาการป่วยอยู่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ สิ่งที่จังหวัดต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนคือในเรื่องของการเผาต่างๆในช่วงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนงดเพื่อไม่ได้ไปเร่งร้าวให้มีฝุ่นละออกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ จ.ยะลา เพิ่มมากขึ้น ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น