ปัตตานี- ศอ.บต.มอบ 5 แสนเยียวยาครอบครัว “อับดุลเลาะ อีซอมูซอ” ยืนยันจะไม่ทิ้งให้โดดเดี่ยว เดียวดาย..

0
111

ปัตตานี- ศอ.บต.มอบ 5 แสนเยียวยาครอบครัว “อับดุลเลาะ อีซอมูซอ”  ยืนยันจะไม่ทิ้งให้โดดเดี่ยว เดียวดาย..

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกลุ่มงานให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. นายอำเภอ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพูดคุย     และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเป็นผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง และเสียชีวิตด้วยโรคสมองบวมและปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2562  ที่ผ่านมา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่า ในการมาเยี่ยมครั้งนี้ผมขอแสดงความเสียใจ และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งด้วย นับจากนี้เป็นต้นไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ศอ.บต.จะดูแลในเรื่องของทุนการศึกษา และส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ ของครอบครัว และบุตรทั้ง 2 คนของท่านให้ดีที่สุด จะส่งเสียให้สำเร็จการศึกษาจนจบปริญญาตรี เพราะเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ จากนี้หากมีสิ่งไหนที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่ของภาครัฐที่ท่านต้องการอยากจะให้ช่วยเหลือ ทาง ศอ.บต. ก็พร้อมจะทำให้ดีที่สุด เราจะไม่ทอดทิ้งให้ครอบครัวของท่านอยู่ในสังคมอย่างโดดเดี่ยวแน่นอน

สำหรับในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ตามระเบียบวาระคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง ศอ.บต. ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เป็นเงิน จำนวน 500,000 บาท และเงินชดเชยค่าเสียหายตามจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัว จำนวน 32,000 บาท ให้แก่ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเลขาธิการ ศอ.บต. จะมีการขออนุมัติต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมตามระเบียบขั้นตอนต่อไป 

แสดงความคิดเห็น