ยะลา – ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. 1441

0
54
ยะลา - ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. 1441

ยะลา – ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. 1441

ผู้ส่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4ก.ย.62 ) ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ตัรเบียตุลอัฏฟาล บ้านกาแป๊ะฮูลู อ.เบตง จ.ยะลา    นายอิสมาแอ หะยีมะนุส   คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง  เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับปีฮิจเราะห์ศักราช 1441   ซึ่งเป็นวันปีใหม่อิสลาม    ทั้งนี้เพื่อรำลึกวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับฮิจเราะห์ศักราชอย่างถ่องแท้ เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับฮิจเราะห์ศักราชอย่างถ่องแท้ฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างมีทักษะในเชิงวิชาการ รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และถ่ายทอดเป็น โดยมีนายซัมซูเด็น มะมิง ผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ตัรเบียตุลอัฏฟาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คระครู นักเรียนเข้าร่วม

นายซัมซูเด็น มะมิง  ผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด    (ตาดีกา)  ตัรเบียตุลอัฏฟาล กล่าวว่า กิจกรรมต้อนรับปีฮิจเราะห์ศักราช 1441  เป็นการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลาม  ประจำฮิจเราะห์ 1441 ของศูนย์ (ตาดีกา) นอกจากจะเป็นการต้อนรับปีใหม่อิสลามแล้ว  ยังเป็นการแสดงความรู้สึกสำนึกต่อศาสนาอิสลาม และแสดงความยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลาม รวมทั้งเพื่อทดสอบความสามารถของเด็กๆ มุสลิม โดยมีเวทีให้เด็กๆ ได้แสดออก และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความเป็นเอกภาภาพของชาวมุสลิม สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรด กิจกรรมรำลึกปีฮิจเราะห์ศักราชใหม่ การประกวดกิจกรรมบนเวที การบรรยายธรรมเรื่องคุณค่าและบทเรียนฮิจเราะห์ศักราชใหม่ตลอดจนการจัดนิทรรศการ การแสดง การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน


ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786 ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น