ปัตตานี-แข่งขันกินแตงโม ต.พ่อมิ่ง ปะนาเระ ผลักดันแหล่ง ท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน

0
716
ปัตตานี-แข่งขันกินแตงโม ต.พ่อมิ่ง ปะนาเระ ผลักดันแหล่ง ท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน

ปัตตานี-แข่งขันกินแตงโม ต.พ่อมิ่ง ปะนาเระ ผลักดันแหล่ง ท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 ที่  บริเวณหน้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปหญ้าเนเปียร์ (ปากช่อง) หมู่ 3 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดงาน “ชวนชิม แตงโม ตำบลพ่อมิ่ง” และการแข่งขันกินแตงโม โดยการแข่งขันกินแตงโม มีผู้เข้ารวมแข่งขัน  จำนวน 15 คน  มีทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็น ชาวบ้านในพื้นที่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ทหารพราน ร่วมแข่งขัน โดยใช้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที ผลการแข่งขัน ชาวบ้านในพื้นที่ เป็นฝ่ายชนะ ด้วยการกินหมดแตงโมไป  รวมจำนวน  8 ขีด   บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวบ้านและนักเรียนที่เข้าร่วม โดยผู้ชนะได้รับรางวัลจากเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปหญ้าเนเปียร์ ร่วมกับอำเภอปะนาเระ เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง โดยมีนายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวในพิธีเปิดในครั้งนี้ว่า อดีตพื้นที่แห่งนี้ มีแต่พืชผักเท่านั้น แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้มาทำการปลูกแตงโม ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด ในอนาคตแตงโมสามารแปรรูปให้เป็นผลผลิตทางอาหารได้ถึง 25 ชนิด หรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ และที่สำคัญพื้นที่แห่งนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มปลูกแตงโมแบบตามธรรมชาติ โดยไม่พึ่งสารเคมี ถือเป็นผลดีมากแก่ผู้บริโภค  และในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ต้องเป็นสถานที่แหล่งท้องเที่ยวแห่งใหม่ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. จะเร่งผลักดันให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ให้ได้ ที่นี่ นอกจากจะมีแตงโมที่อร่อยแล้ว ยังทีผลไม้อื่น ๆ ข้าว ผักต่าง ๆ และอาหารทะเลที่มีคุณภาพไม่แพ้พื้นที่ไหน ๆ ของประเทศไทย

นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ กล่าวว่าการจัดกิจกรรในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ผลผลิตแตงโมของอำเภอปะนาเระ เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และให้เกษตรกรมีการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในปลูกแตงโมที่ปลอดภัยจากสารพิษจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และส่งเสริมอาชีพการปลูกแตงโม สร้างรายได้ที่ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลพ่อมิ่ง และตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จึงได้จัดงานชวนชิมแตงโมตำบลพ่อมิ่งขึ้น สำหรับภายในงานมี กิจกรรมจัดบู๊ธจากผลผลิตของแตงโมที่กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า การแข่งขันกินแตงโม การประกวดการจัดทำอาหารจากแตงโม การแกะสลักจากแตงโม การแสดงสินค้าของดีแต่ละตำบลอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี