นายกรัฐมนตรี ติดตามน้ำในแม่น้ำยม พร้อมเยี่ยมชาวสุโขทัย

0
170

นายกรัฐมนตรี ติดตามน้ำในแม่น้ำยม  พร้อมเยี่ยมชาวสุโขทัย

วันที่4 กย. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมประตูระบายน้ำแม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์ และให้การต้อนรับ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านบริเวณสถานี Y.4 .เมืองสุโขทัย ประมาณ540 ลบ..ต่อวินาที แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมยังคงเพิ่มสูงขึ้น กรมชลประทานได้วางมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนโดยการส่งน้ำเข้าไปเก็บไว้ในแก้มลิง ทุ่งทะเลหลวงที่ได้มีการพร่องน้ำออกจากแก้มลิงทะเลหลวงไว้แล้ว โดยได้ประสานฝ่ายปกครองในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่มีความกังวลว่า น้ำที่พร่องออกจากทะเลหลวงจะกระทบต่อพื้นที่การเกษตร จนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกร ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำยมที่สถานีวัดน้ำY.4 มีอัตราเพิ่มขึ้นน้อยลง และมีแนวโน้มลดลงตามลำดับไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองทั้งสองฝั่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้การระบายน้ำในแม่น้ำยม มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น กรมชลประทานได้วางมาตรการการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำยมด้วยการควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำ(ปตร.) แม่น้ำยมให้อยู่ในอัตรา  ไม่เกิน 650 – 710 ลบ../วินาทีโดยจะผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายที่ประตูระบายน้ำหกบาทเป็นหลักในอัตรา 250 – 350 ลบ../วินาที ก่อนจะแบ่งน้ำไปลงแม่น้ำน่านผ่านประตูระบายน้ำยมน่านในอัตรา100 ลบ../วินาทีและผันลงแม่น้ำยมสายเก่าผ่านประตูระบายน้ำยมเก่าอีกประมาณ150-250 ลบ../วินาทีจากนั้นจะผันน้ำเข้าคลองเล็กฝั่งซ้ายขวาของแม่น้ำยมด้านท้ายปตร.แม่น้ำยมในอัตราสูงสุดรวมไม่เกิน160 ลบ../วิเพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านสถานีวัดน้ำY.4 .เมืองสุโขทัยในอัตราสูงสุดไม่เกิน 550 ลบ..ต่อวินาที เป็นการควบคุมระดับน้ำไม่ให้ล้นกำแพงป้องกันน้ำท่วมนอกจากนี้ยังได้ผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำที่สามารถรับน้ำได้ประมาณ 550 ล้าน ลบ.. ปัจจุบันมีน้ำในทุ่งประมาณ 70 ล้าน ลบ.. ตามแผนบริหารจัดการน้ำที่กำหนดให้พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำเป็นที่รับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำยมทั้งนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ1 เครื่องบริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและเตรียมพร้อมรถแบคโฮแขนยาว3 คันรถบรรทุกท้ายเทอีก1 คันบริเวณปตร.แม่น้ำยมเตรียมพร้อมรถแบคโฮแขนยาว1 คันและรถบรรทุกท้ายเท2 คันบริเวณคลองยมน่าน รวมทั้งเตรียมรถแบคโฮแขนยาว1 คันและรถบรรทุกเทท้ายอีก1 คันเข้าประจำที่ปตร.ยางซ้ายและสำรองเครื่องสูบน้ำอีก17 เครื่องรถยกจำนวน2 คันและกระสอบทรายบิ๊กแบ๊ค300 ลูกเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที  

ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนงานที่จะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำทั้งระบบของแม่น้ำยม  ในเขตจังหวัดสุโขทัยให้สามารถรองรับน้ำที่ไหลผ่านอำเภอศรีสัชนาลัยได้สูงสุด1,400 ลบ. ./วินาทีด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในลำน้ำสาขารวมทั้งก่อสร้างปตร.ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนและตอนกลางเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใน ลำน้ำสาขาช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำยมตอนล่างพร้อมกับปรับปรุงคลองผันน้ำและปตร. เพื่อให้สามารถผันน้ำเลี่ยงเขตเศรษฐกิจของเมืองสุโขทัยออกทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำยมจากเดิมเคยรองรับน้ำได้ศักยภาพสูงสุดประมาณ250 เพิ่มเป็น500 ลบ../วินาทีโดยแบ่งไปลงคลองยมน่าน300 ลบ../วินาทีและแม่น้ำยมสายเก่า200 ลบ../วินาทีพร้อมกับปรับปรุงคลองระบายน้ำฝั่งขวาที่รับจากน้ำจากปตร.ฝั่งขวาเหนือปตร.แม่น้ำยมให้สมบูรณ์ทั้งระบบเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้100 ลบ. ./วินาทีและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเข้าสู่คลองธรรมชาติทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่เชื่อมกับแม่น้ำยมเพื่อผันน้ำเข้าสู่ทุ่งและแก้มลิงธรรมชาติจากเดิมที่สามารถตัดยอดน้ำได้สูงสุด130 เป็น250 ลบ../วินาทีซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปี2563 

ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ไว้พร้อมให้ความช่วยเหลือพื้นที่หากประสบภัยขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศในพื้นที่ตนเองอย่างใกล้ชิดและรับฟังข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการเท่านั้นหากต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่หรือโทร1460 กรมชลประทานพร้อมให้การช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมง.

แสดงความคิดเห็น