ยะลา-อบต.ตาเนาะแมเราะ ฝึกอบรม(อปพร.)รุ่นใหม่เสริมศักยภาพงานสาธารณภัย

0
28
ยะลา-อบต.ตาเนาะแมเราะ ฝึกอบรม(อปพร.)รุ่นใหม่เสริมศักยภาพงานสาธารณภัย

ยะลา-อบต.ตาเนาะแมเราะ ฝึกอบรม(อปพร.)รุ่นใหม่เสริมศักยภาพงานสาธารณภัย                                                                  

วันนี้(3 ก.ย.62) ที่ห้องประชุม อบต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2562   หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 40 คน


นายวิรัช แซ่ตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ในครั้งนี้  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกัน   และ บรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ตลอดจนภารกิจของการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อรับมือกับเหตุสาธารณภัยในฐานะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)


ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786 ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น