อำนาจเจริญ-ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจากเหตุพายุโซนร้อน

0
427

อำนาจเจริญ-ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจากเหตุพายุโซนร้อน  

 วันที่  2  กันยายน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพานเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  โดยมอบอาหารสัตว์หญ้าแห้ง  จำนวน  200 ฟ่อน (4,000 ก.ก) พร้อมเวชภัณฑ์  ยาถ่ายพยาธิ  โดยนายธานินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล  ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านดอนว่าน  ม.9  ตำบลหัวตะพาน  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้รับความเดือดร้อน  จำนวน  14  ราย  โค 77  ตัว  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน.