วท.ปัตตานี-จัดกิจกรรมอบรมกลยุทธ์ขององค์กรหน่วยธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจของตนเอง

0
75
วท.ปัตตานี-จัดกิจกรรมอบรมกลยุทธ์ขององค์กรหน่วยธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจของตนเอง

วท.ปัตตานี-จัดกิจกรรมอบรมกลยุทธ์ขององค์กรหน่วยธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจของตนเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่  ห้อง SMART ROOM วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า    ได้จัดกิจกรรมอบรมกลยุทธ์ขององค์กรหน่วยธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการ     ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษางานอาชีวศึกษาบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   เพื่อสนับสนุนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้มีโอกาสสร้างธุรกิจของตนเอง โดยมีนายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก     ดร.อนุชิต งามขจรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ  บริษัท ปัตตานี คอนกรีต เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  ในหัวเรื่อง  กลยุทธ์   ขององค์กรหรือหน่วยธุรกิจ.   มี นักศึกษา 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วม

นายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  กล่าวว่า กิจกรรมอบรมกลยุทธ์ขององค์กรหน่วยธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการมีโอกาสสร้างธุรกิจของตนเอง  ในครั้งนี้เพื่อให้ นักศึกษาได้เกิดประโยชน์ และ ทักษะเพื่อสามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  และเพิ่มศักยภาพของตนเองในการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีมีความรู้    ความสามารถในอนาคตทั้งยังสามารถมีโอกาสมองหาช่องทาง  เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ ของตนเองตามที่ตนเองถนัดและมีความชอบ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาได้นำไปใช้และปฏิบัติได้จริงในอนาคตอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น