นราธิวาส ชาวโต๊ะเด็งคึกคักเเห่พาเหรดเฉลิมฉลองรับปีใหม่อิสลาม ฮิจเราะห์ศักราช 1441

0
577
งานต้อนรับปีใหม่อิสลามฮิจเราะห์ศักราช 1441 ม.4 ที่บ้านไอบาตู ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายสัมพันธ์ มะยูโซะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นราธิวาส เขต 2 พรรคประชารัฐ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ฮิจเราะห์สู่ความเป็นผู้นำของรอซูลุลลอฮฺ ครั้งที่ 27 ที่สนามกีฬาชุมชน ม.4 บ้านไอบาตู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมีนายสิทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน ผู้นำชุมชน อีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำมัสยิด และประชาชน กว่า 1000 คน เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการเดินขบวนพาเรด ของแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่ การแต่งกายชุดมลายู ชุดประจำท้องถิ่น ทั้งหญิง-ชาย สีสันสวยงาม
ส่วนทางด้านนายสัมพันธ์ มะยูโซะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนราธิวาส เขต 2 พรรคประชารัฐกล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้นำศาสนา และประชาชน ได้จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ขึ้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสได้พบปะเพื่อสร้างสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานราชการ และเตรียมการออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาด้วย หวังว่าการจัดงานจะช่วยสร้างความเข้าใจหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องและทความเป็นไปในสังคมปัจจุบัน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
งานต้อนรับปีใหม่อิสลามฮิจเราะห์ศักราช 1441 ม.4 ที่บ้านไอบาตู ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ฮิจเราะห์ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การอพยพโยกย้าย ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เป็นศักราชทางศาสนาอิสลาม เริ่มนับเมื่อท่านนบีมูฮัมหมัดอพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปเมืองมาดีนะฮ์ เป็นปีเริ่มต้นศักราชอิสลาม นิยมใช้ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่นับถือศาสนาอิสลาม และชุมชนมุสลิม รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย วันที่ 1 เดือน มุฮัรรอม เป็นวันแรกของการเริ่มศักราชใหม่ เมื่อวันนี้ได้เวียนมาบรรจบ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งจึงจัดกิจกรรมงานต้อนรับปีใหม่อิสลามฮิจเราะห์ศักราชขึ้นทุกปี