นราธิวาส – แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเบิกเนตรพระพุทธไสยาสน์และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดเขากง

0
214

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางลงพื้นที่นราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเบิกเนตรพระพุทธไสยาสน์และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วัดเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมือง  โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   มีนายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส    คุณบงกช กาญจนแก้ว ประธานชมรมสะพานบุญหาดใหญ่ – นราธิวาส  ตลอดจนชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับ   ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือ พสบ.จชต. ผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


สำหรับพิธีเบิกเนตรพระพุทธไสยาสน์และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ในครั้งนี้การที่ชมรมสะพานบุญหาดใหญ่ นราธิวาส และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ พระพุทธไสยาสน์และองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและพระสังขจายให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ทำให้ชาวจังหวัดนราธิวาส และผู้มีจิตศรัทธา ได้กราบไหว้บูชา ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนและเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา


ซึ่งเขากงได้ดำเนินการจัดสร้างองค์พระพุทธไสยาสน์ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและพระสังขจายไว้ในเบื้องต้น แต่ยังไม่แล้วเสร็จ คณะชมรมสะพานบุญหาดใหญ่-นราธิวาส และผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่มั่นคงสืบไป

โดยการเปิดองค์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ผบ.พล.ร.15 /ผบ.ฉก,นราธิวาส พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธินกองทัพเรือ นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ  นางเพ็ญศรี ชูแสงและคณะผู้มีจิตศรัทธา นายอำนาจ คันธนวงค์ คณะสะพานบุญหาดใหญ่ นราธิวาส ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับ ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือ พสบ.จชต.

ภาพ/ข่าว ปทิตตา หนูสันทัต ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส