รพ.ปัตตานี-ขยายเครือข่ายสื่อมวลชน ปชส.ผลงานเด่น บริการคุณภาพมาตรฐานเน้นดูแลประชาชน

0
96
รพ.ปัตตานี-ขยายเครือข่ายสื่อมวลชน ปชส.ผลงานเด่น บริการคุณภาพมาตรฐานเน้นดูแลประชาชน

รพ.ปัตตานี-ขยายเครือข่ายสื่อมวลชน ปชส.ผลงานเด่น บริการคุณภาพมาตรฐานเน้นดูแลประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   ที่ ห้องประชุมราชาวดี  โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตตานี   น.พ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผอ.โรงพยาบาลปัตตานี พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดปัตตานี  นำโดยนายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี    เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ   เผยแพร่ข่าวสาร   การให้บริการด้านต่างๆของโรงพยาบาล รับฟังข้อเสนอแนะจากเครือข่ายสื่อมวลชน โดยมี แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลปัตตานี และเครือข่ายสื่อมวลชน สื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดปัตตานี มีการสาธิตการปรับสมดุลร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช โดย พ.ญ.กรพินธุ์ แก้วกระจ่าง

Brand Ambassder น.พ.รุซตา สาและ แนะนำ

ผลงานเด่นด้านสุขภาพรางวัลต่างๆ

อาทิ RDU Fast Track 1669 ศูนย์บริการหลักสุขภาพดีเด่นระดับประเทศ

☆ความพร้อมและการให้บริการ อาคารใหม่ 9 ชั้น ☆เงินพระราชทาน

☆ Smart OPD

☆ศูนย์ส่องกล้อง และคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

☆OR ใหม่

☆คลินิกให้บริการพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

▪โรคและภัยสุขภาพที่ควรระวังในช่วงเวลานี้ โดย น.พ.พรชัย ประเสริฐวชิรากุล

▪แนะนำจวนเทศา อโรคยา

▪เยี่ยมชมอาคารแพทย์แผนไทย

 

นอกจากนี้มีการแสดงความคิดเห็นจากสื่อมวลชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานของบุคลลากร เจ้าหน้าที่ และประสานข้อมูล เพิ่งช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของโรงพยาบาลปัตตานีอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น