กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ กฟผ. สานต่อโครงการบ้านปลา วางบ้านปลาปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนพันปีหลวง 87 พรรษา

0
52

วันนี้ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม ด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


โครงการวางบ้านปลาปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เป็นโครงการที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็กที่ประสบความเดือดร้อน จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง โดยจังหวัดปัตตานีได้มีการวางปะการังเทียมครั้งแรกไว้เมื่อปี 2560 ทั้งนี้จากการส่งนักประดาน้ำลงไปสำรวจเมื่อ เดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่ามีปะการังเกิดขึ้นและมีสัตว์ทะเลหลายชนิดมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ครั้งนี้ กฟผ. จึงได้นำลูกถ้วยชนวนไฟฟ้าที่ถูกปลดออกจากระบบส่งของ กฟผ. มาดัดแปลงสร้างเป็นปะการังเทียมในโครงสร้างรูปแบบต่างๆ จำนวน 434 ชุด ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา สัตว์ทะเล รวมถึงปะการังจริง


พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า โครงการวางบ้านปลาปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งโครงการนี้ได้ผ่านการศึกษาและยืนยันวิจัยถึงประโยชน์ของการสร้างปะการังเทียมด้วยถ้วยฉนวนไฟฟ้า ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศกลางทะเล จากการได้วางปะการังเทียมไปก่อนนี้ พบว่ามีปะการังเกิดขึ้น และมีปลาเข้ามาอาศัยบริเวณจุดดังกล่าวเพิ่มขึ้น เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ ส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมปล่อยบ้านปลาปะการังเทียมลงสู่กลางทะเล ณ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งได้ปล่อยปลากระพงจำนวน 20,000 ตัว ที่สนับสนุนโดยประมงจังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และสินค้า OTOP ต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น