ยะลา – ปลัดเทศบาลเมืองเบตง เร่งรัดปรับขยายทาง ลดปัญหา -เพิ่มช่องทางจราจรจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองเบตงเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนนักท่องเที่ยว

0
67

ยะลา – ปลัดเทศบาลเมืองเบตง เร่งรัดขยายทางลดปัญหา การเพิ่มช่องทางจราจรจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองเบตงเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของประชาชน เพื่อสอดรับในต้นปี 2563 สนามบินเบตงจะสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 นายมาโนช ชูจาด ปลัดเทศบาลเมืองเบตง พร้อมด้วย นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองเบตง ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างขยายช่องทางจราจรตามแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขยายช่องการจราจร จากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองเบตงระยะทาง 10 กว่ากิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทาง 2 เลน จากบริเวนหน้าโรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตง ถึงเขตรอยต่อ ตำบลยะรม ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากสนามบินเบตง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับถนนให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คาดผลจะทำให้เมืองเบตงเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามนโยบายสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


นายมาโนช ชูจาด ปลัดเทศบาลเมืองเบตง กล่าวว่า ในส่วนของการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งหากเป็นไปตามแผนคาดว่าในเดือน ธ.ค.นี้ ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย เพื่อให้สอดรับเมื่อสนามบินแล้วเสร็จ จึงได้มาเร่งรัดในการดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าว ซึ่งเป็นเส้นทาง 2 เลน และมีการปรับถนนให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ซึ่งคาดว่าในต้นปี 2563 สนามบินเบตงจะสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อความสะดวก ซึ่งเชื่อว่า นอกจากนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวมาเลเซียที่อยู่ในรัฐที่ติดกับ อ.เบตง มาใช้บริการในการเดินทางเข้า กทม.ด้วย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัยทีมข่าว@ชายแดนใต้  อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น