นราธิวาส – บิ้กเดฟเปิดเวทีชาวบ้านกำปงตักวา หลักศาสนานำ ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คอยหนุนเสริม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหา

0
752

วันที่ 28 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวาขับเคลื่อนชุมชนตักวาที่สอดคล้องกับชุมชนมุสลิมในพื้นที่ 3 จชต. พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนัก จุฬาราชมนตรี พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กว่า 1,200 คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ทางด้านพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนโดยให้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง ในการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการร่วมมือกันของผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ในการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

อันจะนำไปสู่ความสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป ความสันติสุขของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้คือผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ ที่จะช่วยกันสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในสภาสันติสุข เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีอยู่ 5 ข้อ ประกอบด้วย พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน รวมใจไทยหนึ่งเดียว กลมเกลียวสร้างสวรรค์สันติสุข
สำหรับกิจกรรมนี้รัฐมีบทบาทในการหนุนเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชุมชนให้กับผู้นำชุมชนทั้งมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาของชุมชน ร่วมกันสร้างความเข้าใจ เพื่อนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นให้ยั่งยืนต่อไป


ด้าน นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ข้อดีของกำปงตักวาคือการที่เราจะไปสู่สิ่งที่เป็นจุดสูงสุดของศาสนาอิสลาม คือความยำเกรงต่ออัลลอฮ เพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่จะเชิญชวนให้ผู้คนทั้งหลายไปสู่ตักวา นั่นคือเรากำลังเชิญชวนไปสู่ความสำเร็จของคนในหมู่บ้าน เพราะจะไม่ทำให้เรานั้นอยู่กับวัตถุนิยม แต่อยู่กับศาสนานิยมคืออยู่กับอัลลอฮ เรื่องของผลประโยชน์นั้นตัดทิ้งไปเลย แต่ละกลุ่มก็มุ่งสู่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ โดยอิทธิพลของเด็กคนหนึ่งมีอยู่ 3 อย่าง คือ พ่อแม่ โรงเรียน และสังคมถ้าพ่อแม่อบรมดี ครูอบรมดี แต่สังคมไม่มีหลักตักวาก็ยุ่งเหยิงได้เหมือนกัน ซึ่งเท่าที่ได้ติดตามโครงการนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 จากวันนั้นถึงวันนี้ผลตอบรับดีมาก ทุกคนในพื้นที่ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ๆ นำมาพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองต่อไป
ทีมข่าว@ชายแดนใต้