อบต.ยะรัง-ปัตตานีส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณยะรังบ้านจาเละสร้างรายได้ในท้องถิ่น

0
754
อบตยะรัง-ปัตตานีส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณยะรังบ้านจาเละสร้างรายได้ในท้องถิ่น

อบต.ยะรัง-ปัตตานีส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณยะรังบ้านจาเละสร้างรายได้ในท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2562   ที่  เมืองโบราณยะรังบ้านจาเละ  หมู่ที่ 4  ตำบลยะรัง จังหวัดปัตตานี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เปิดโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน   ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลยะรัง และให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว ได้เข้ามาเที่ยวในตำบลยะรังมากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นแหล่งสร้างรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม นี้ โดยมีนายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง กล่าวรายงาน มี นายก อบจ.หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร บุคลากรกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา คณะครู นักรียนและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง กล่าวว่าเมืองโบราณยะรัง อายุ 1,000 ปี ที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สภาพทางภูมิศาสตร์ มีผังเมืองเป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ในพื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีการสร้างทับซ้อนกันถึง 3 เมือง ขยายตัวเชื่อมต่อกัน ประกอบไปด้วย เมืองโบราณบ้านวัด มีศูนย์กลางเป็นลานจัตุรัสกลางเมือง ล้อมรอบด้วยคูน้ำและมีซากเนินดินโบราณสถานกระจายอยู่โดยรอบกว่า 25 แห่ง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมความสวยงามเมืองโบราณยะรัง และชาวตำบลยะรังพร้อมให้การตอนรับผู้ทีเดินทางมาเยี่ยมชมเมืองโบราณยะรัง

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงต่างๆจากนักเรียน การแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ ต.ยะรัง และการจับฉลากรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี