นราธิวาส- อพท.ลุยการท่องเที่ยว กิจกรรม (FAM trip) ชูจุดเด่นการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่ต้นแบบ

0
306

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ อพท.(องค์การบริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) เปิดเผยว่า อพท.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและพาสื่อมวลชนลงพื้นสำรวจ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยเลือกอำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นแบบดำเนินกิจกรรม สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ

ด้วยกระบวนการ (FAM trip)เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ กิจกรรมย่อย สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ ด้วยกระบวนการ(FAM trip) และลงพื้นที่สำรวจเส้นทางสัมผัสกิจกรรมจริง โดย อพท.จะนำข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมในทริปนี้ ไปปรับปรุงก่อนนำเสนอขายต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายหลักจะเป็นชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวคนไทยที่สนใจ


โดยในการพัฒนา อพท.ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว และสร้างการเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทนำเที่ยว (Tour Agency) ด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ตลาด และสามารถนำไปขายในตลาดท่องเที่ยวได้จริง นอกจากนี้ อพท.ยังได้นำเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบ


สำหรับแหล่งท่องเที่ยวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ชมพิพิธภัณฑ์กรม 10 ชมธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน และชมทะเลหมอกที่เดียวในพื้นที่ อำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส

ถาพ/ข่าว ปทิตตา หนูสันทัด ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส