สงขลา-คลื่นมหาชนกว่า 4 หมื่นคนร่วมกันวิ่ง 99 ปี พล.อ.เปรมเพื่อการกุศลนำรายได้สมทบทุนสร้างศูนย์ฝ่าตัดหัวใจโรงพยาบาล มอ. (มีคลิป)

0
6265

สงขลาคลื่นมหาชนกว่า 4 หมื่นคนร่วมกันวิ่ง 99 ปี พล..เปรมเพื่อการกุศลนำรายได้สมทบทุนสร้างศูนย์ฝ่าตัดหัวใจโรงพยาบาล มอ.

วันที่24 สิงหาคม2562 เวลา7.00 .  ที่สวนประวัติศาสตร์ พล..เปรมติณสูลานนท์ .กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายนิพนธ์บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายถาวรเสนเนียมรมช.คมนาคม และนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกันเปิดงานตอบแทนบุญคุณแผนดินวิ่งเพื่อการกุศลเพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99 ปี รัฐบุรุษโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  เพื่อรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจของ  14 จังหวัดภาคใต้ตามโครงการ99 ปีล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพล..เปรมติณสูลานนท์  เพื่อแสดงออกและระลึกถึงคุณงามความดีที่เสียสละเพื่อประเทศชาติและจังหวัดสงขลา

สำหรับกิจกรรมวิ่งมีประชาชนทั้งจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประมาณ 40,000 คนแบ่งเป็น 3 เส้นทางคือเส้นทางที่1 วิ่งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์(ตามถนนกาญจนวนิชย์)  เส้นทางที่2 จากโรงเรียนมหาวชิราวุธสู่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์(ตามถนนกาญจนวนิชย์ฝั่งขาออกเมืองสงขลา)  และเส้นทางที่3 จากบ้านติณสูลานนท์.สิงหนคร(ถนนสงขลาระโนดขึ้นสะพานติณสูลานนท์) โดยทุกเส้นทางจะไปสิ้นสุดที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์หลังจากนั้นมีการแปรอักษรคำว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธกว่า3000 คน  ก่อนที่ประชาชนที่เข้าร่วมงานจะพร้อมใจกันยืนไว้อาลัย)เปรมเป็นเวลา99 วินาที

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้รายได้ทั้งหมดนำไปจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ๙๙ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ซึ่งจะเป็นอนุสรณ์และเป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคใต้นอกจากจะเพิ่มโอกาสการมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยและมุ่งยกระดับเป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจที่มีความเป็นเลิศระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกในภาคใต้รวมถึงเป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทั้งในและต่างประเทศโดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยจีนในอนาคตอีกด้วยโดยศูนย์นี้จะก่อสร้างขึ้นบริเวณชั้น3 อาคารศรีเวชวัฒน์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา