ชมรมถ่ายภาพยะลา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “ภาพ(สันติ)ภาพ ชายแดนภาคใต้” ยิ่งใหญ่ (ชมคลิป)

0
1137

 ชมรมถ่ายภาพยะลา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “ภาพ(สันติ)ภาพ ชายแดนภาคใต้” ยิ่งใหญ่


ชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา (TheGangFotoYala) ได้จัดนิทรรศการ ภาพ(สันติ)ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.ยะลาโดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานในพิธีเปิด มี นายวรเชษฐ พรหมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา  ผช.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมเป็นเกียรติและนักศึกษา ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายนครินทร์ ชินวรโกมล ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา(TheGangFotoYala)  เปิดเผยว่า  สำหรับโครงการ ภาพ(สันติ)ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นภายหลังจาก เกิดเหตุสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา  ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลากว่า 13 ปี

ภาพของความรุนแรงตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสายตาของคนไทยทั้งประเทศมองว่า เป็นพื้นที่ของความรุนแรง  ภาพความรุนแรงที่ผ่านมา ถูกจดจำ และถูกฝังอยู่ในความนึกคิดของคนไทยทั้งประเทศ

“หลังจากที่รัฐบาล ได้มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 9 ส่วนหน้า ได้ร่วมกันกับพี่น้องประชาชน ในการแก้ไขปัญหา เพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น จนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่า

สถานการณ์ความรุนแรง ได้ลดระดับลงเป็นอย่างมาก สถิติของเหตุการณ์ลดลงจนเกือบจะเข้าสู่สภาวะปกติ พี่น้องประชาชน มีสภาพความเป็นอยู่   ใช้ชีวิตกันตามปกติ  มีการส่งเสริมการค้า การลงทุน ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ในหลายมิติ  พี่น้องประชาชน  มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น   โครงการ “ภาพ(สันติ)ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้” จึงเป็นโครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่จะถูกนำเสนอออกสู่สาธารณะ ในมุมมองของความสวยงามต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี” นายนครินทร์ กล่าว

ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา(TheGangFotoYala)   ยังกล่าวอีกว่า  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ในการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่หนึ่ง การลงพื้นที่ถ่ายภาพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งได้ดำเนินการไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 ก็ได้ดำเนินกิจกรรที่สอง คือ ลงพื้นที่ถ่ายภาพที่จังหวัดปัตตานี  และลงพื้นที่ถ่ายภาพในจังหวัดยะลา  และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นกิจกรรมที่สาม   โดยการลงพื้นที่ถ่ายภาพของ เดอะแก๊งค์โฟโต้ยะลา ทั้งสามครั้งที่ผ่านมานั้น ก็จะมีสมาชิกของชมรม ร่วมกับกลุ่มช่างภาพในแต่ละจังหวัด ร่วมกันลงพื้นที่บันทึกภาพความสวยงามในจังหวัดนั้นๆ มากกว่า 20 ชีวิต  ก่อนที่จะนำภาพที่ได้จากทั้ง 3 กิจกรรม มาคัดเลือกจำนวน 150 ภาพ  เพื่อจัดแสดงนิทรรศการในระหว่างวันที่ 13-20 ธันวาคม 2560 นี้ ที่หอศิลป์เพื่อสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา