สหกรณ์นราธิวาส แถลงข่าว”ถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ กระจายสินค้า SMEs CO-OP OTOP รถเข็น หาบเร่ และแผงลอย” เพิ่มคุณภาพระดับสากล

0
42

สหกรณ์นราธิวาส แถลงข่าว”ถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ กระจายสินค้า SMEs CO-OP OTOP รถเข็น หาบเร่ และแผงลอย” หลากคุณภาพระดับสากล เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เมื่อวานนี้จ ที่สวนอาหารริมน้ำ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสวัสดิ์ อ่อนประชู ผู้ช่วยสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ งานแสดงสินค้า SMEs CO-OP OTOP รถเข็น หาบเร่ และแผงลอย หลากคุณภาพถึงระดับสากลของตลาดกลางจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 โดยมีนายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอ น.ส.กูสัยมะห์ แมแล ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านละหาร อ.ยี่งอ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส พ่อค้า แม่ค้า มาร่วมงานคึกคัก หวังเปิดโอกาสให้ได้แสดงสินค้าต่างๆและนำเสนอคุณภาพที่คัดสรรค์มาแล้วออกสู่ตลาดเพื่อขายตรงกับผู้บริโภคในราคาถูก พร้อมกับการเปิดตัวทุเรียนสายพันธ์ใหม่ที่มีชื่อเสียงรสชาติอร่อยในจังหวัดนราธิวาส คือ ทุเรียนพันธ์ จะแนะ 169

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าตลาดกลางจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดขึ้นที่ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน หรือตลาดกลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ในช่วงวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้รู้จักตลาดฯ และเข้ามาใช้บริการตลาดตามที่ทางราชการได้ตั้งความประสงค์ไว้ เพื่อบริการพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตร ทำให้ให้เกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิต ลดการผูกขาดทางการค้า สร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงสร้างความสามัคคีบนพื้นฐานแห่งความกินดีอยู่ดีตามยุทธศาสตร์ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน โดยได้แบ่งโซนการให้บริการตลาดกลางฯออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซนแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้นเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรขั้นสูง โซนจัดการตลาดผลไม้เศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ โซนเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง โซนให้บริการชุมชนจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม และโซนการจัดตลาดนัดชุมชนเสริมการเข้าถึงตลาดของเกษตรกร ภายในงานมีกิจกรรมหลักๆคือ การแสดงผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ จัดแสดงผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ของสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส การสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ทั้ง 3 จังหวัด จัดการแข่งขันและแสดงการละเล่นพื้นถิ่นมรดกเป็นภาพของสังคมพหุวัฒนธรรมในวิถีอิสลาม วิถีพุทธ วิถีสิกข์ และวิถีฮินดู การเสวนาวิชาการ และการแสดงสาธิตการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อนำภาคเกษตร และธุรกิจการค้าระดับชุมชนเก้าสู่ประเทศไทย 4.0 งานรื่นเริงสันทนาการ สัมผัสถึงความสุขความสนุกและสีสันในวัยเด็ก กิจกรรมปลุกจิตสำนึกตามวาระนราน่าอยู่ นรายั่งยืน นราสามัคคีนราสะอาด และนราแบ่งปัน และกิจกรรมเปิดตลาดและฤดูผลไม้จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย


อย่างไรก็ตามทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งเชิญชวนนักธุรกิจรายย่อยกลุ่ม SMEs CO-OP OTOP รถเข็น หาบเร่ และแผงลอย มาร่วมงานกว่า 100 ร้าน ซึ่งจะมีสินค้าหลากหลายชนิดทั้งผลผลิตเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าตลาดทั่วไป ได้ดึงดาราดังระดับประเทศมาขึ้นเวทีแสดงตลอด 3 วัน คืน ซึ่งจะมีหน่วยกำลังในพื้นทั้งทหาร ตำรวจ สมาชิกชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และชุดคุ้มครองตำบล เข้าดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งเส้นทางจราจรและความปลอดภัยในงาน เพื่อความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถหาซื้อสินในท้องถิ่นได้อย่างจุใจในราคาถูก พร้อมทั้งยังจะได้ชิมรสชาติของทุเรียนสายพันธ์ใหม่ของจังหวัดนราธิวาส ที่มีรสชาตอร่อย หวาน กรอบ ในราคาที่ลดแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ และยังสามารถจองล่วงหน้าได้อีกด้วย โดยล่าสุดมียอดจองทุเรียนเหลือไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยทางเกษตรกรจะจัดให้เป็นพิเศษเพียง 500 ลูก เท่านั้นในราคาที่ลดครึ่งราคา.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น