ปัตตานี-รองผู้ว่าฯเปิดแถลงข่าวมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ปี 62 และเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 และปีนี้จัดยิ่งใหญ่

0
528
ปัตตานีพร้อมแล้ว-แถลงข่าวมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ปี 62 และเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18

ปัตตานี-รองผู้ว่าฯเปิดแถลงข่าวมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ปี 62 และเทศกาลอาหารปลอดภัย ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 และปีนี้จัดยิ่งใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค.62  เวลา 16.00 น.  ที่ บริเวณลานอเนกประสงศ์ศาลากลางจังหวัดปัตตานี พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   เป็นประธาน แถลงข่าวงานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน  งานเทศกาลอาหารปลอดภัย  ไก่ฆอและ ภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์   ครั้งที่ 18  ประจำปี 2562 และการจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทย  รุ่นเยาวชน “ปัตตานี ไฟต์” ครั้งที่ 2” ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี ตำรวจภูธรจังหวัด และสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ  เทศบาลเมืองปัตตานี และสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี ร่วมจัดงานขึ้น   เพื่อพัฒนาและยกระดับ  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักและมีความแปลกใหม่น่าสนใจ อันจะเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสู่ภายนอก

นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รอง    ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า งานมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียนและเทศกาลอาหารปลอดภัยไก่ฆอและภาคใต้ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์ ครั้งที่ 18 จะจัดขึ้น ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ริมแม่น้ำปัตตานี ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม นี้ ระยะเวลา 5 วัน การจัดงานในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี  และ  เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์  “ต้นแบบเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ การค้า การท่องเที่ยว และบริการเชื่อมโยงนานาชาติเป็นสังคมแห่งความหลากหลายที่น่าอยู่ และสันติสุข” และงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นได้

เพื่อร่วมยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่  ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี  สู่สายตาคนภายนอก จังหวัดปัตตานี   ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว เที่ยวงาน มหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ประจำปี 2562 เทศกาลอาหารปลอดภัย  ไก่ฆอและ ภาคใต้  อร่อยได้ไร้แอลกอฮอลล์  ครั้งที่ 18  ประจำปี 2562  และ  การจัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน “ปัตตานี ไฟต์” ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่   27 – 31 สิงหาคม นี้ ณบริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ริมแม่น้ำปัตตานี ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี