ปัตตานี-จัดสถาปนากองพลทหารราบที่ 15 ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์

0
839
ปัตตานี-จัดสถาปนากองพลทหารราบที่ 15 ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์

ปัตตานี-จัดสถาปนากองพลทหารราบที่ 15 ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 19 ส.ค. ที่ กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน วันสถาปนากองพลทหารราบที่ 15  โดย กิจกรรมมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์  ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม และ คริสต์  พร้อมทั้ง ได้มีการมอบโล่ให้แก่ทหารในสังกัดผู้ที่ทำประโยชน์ และปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นของกองทัพ  นอกจากนี้  ยังได้มีการมอบทุนการศึกษ าให้แก่เยาวชน  และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลการปฏิบัติของหน่วยที่ขึ้นตรงของ   กองพลทหารราบที่ 15  ด้วย  โดยมีหลายหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมาร่วมในพิธีจำนวนมาก

สำหรับกองพลทหารราบที่ 15 ก่อตั้งขึ้น สมัย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. เสนอรัฐบาลในการจัดตั้งหน่วยทหารเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางในการดำเนินการ และจัดตั้งหน่วยโดยแปรสภาพจากหน่วย “กองทหารราบที่ 16” เป็น “กองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยา กร”  เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2548 เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2550 ได้เปลี่ยนนามหน่วยจาก “กองพลพัฒนา และพิทักษ์ทรัพยากร” เป็น “กองพลทหารราบที่ 15” จนมาถึงปี 2553 กองพลทหารราบที่ 15  ได้ย้ายเข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 18 ส.ค.53 โดยมีที่ตั้งห่างจากอำเภอเมืองปัตตานี ระยะทาง 16 กม. และอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ระยะทาง 86 กม.

โดยกองพลทหารราบที่ 15 เป็นองค์กรนำที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้นำในการพัฒนา ประชาชนให้ความยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา เชิดชู และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม  สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน พล.ต.สมดุล เอี่ยมเอก เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี