ปัตตานี- เปิดงาน“วิถีถิ่นวิถีตานีวิถีอาเซียนศาสตร์และศิลป์สายสัมพันธ์กริซอาเซียน” ตระการตา (มีคลิป)

0
267

ปัตตานีเปิดงานวิถีถิ่นวิถีตานีวิถีอาเซียนศาสตร์และศิลป์สายสัมพันธ์กริซอาเซียนตระการตา 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิถีถิ่น วิถีตานี วิถี 9 อาเซียน ศาสตร์และศิลป์ สายสัมพันธ์ กริซอาเซียน” ภายใต้โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สัมพันธ์ ประจำปี2562 พิพิธภัณฑ์จังหวัดปัตตานี มีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ โดยมีชาวไทยและชาวต่างประเทศแถบอาเซี่ยนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลป์วัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนเผยพี่แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลป์วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ร่วมถึงเพื่อเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเชื่อมใจคนในพื้นที่ นำไปสู่ความสงบสุขและสมานฉันท์เชื่อมความสำพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน โดยใช้วัฒนธรรมร่วมและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในการศึกษาค้นคว้าสืบสานสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงโชว์จากประเทศอาเซี่ยน การเดินโชว์การแต่งกายชุดประจำแต่ละประเทศอาเซียน รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการศาสตร์และศิลป์สายสัมพันธ์กริชอาเซียน 8 กลุ่ม ช่างการจัดแสดงภูมิปัญญากริชและผ้า  จนกระทั้งการจัดแสดงชุดโบราณ นอกจากนั้นยังมีวัตถุโบรานต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะของโบราณในช่วงอาณาจักรมาลายูปัตตานี ทั้งเครื่องใช้ อาทิกาน้ำ ช้อน จานชุดเครื่องทองเหลือง   โดนเฉพาะกริช ซึ่งเป็นอาวุธประจำกายของนักต่อสู้สมัยโบราณ หลายยุคหลายสมัย นิยมใช้ในพื้นทีประเทศอาเซี่ยนซึ่งกริชจากประเทศอาเซี่ยนได้มีการนำมาโชว์ให้ชมซึ่งหาดูได้ยากมากจึงเป็นที่สนใจของผู้มาร่วมงาน.

ทีมข่าว@ชายแดนใต้.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น