กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

0
1053
กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุม โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี  พ.อ.ไพโรจน์ โตตามวงศ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  สื่อมวลชน และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

นาวาโทหญิงณัฐกันต์ญา ทิมสุวรรณเรส รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ รักสถาบัน  การบรรยายพิเศษเรื่อง อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ภารกิจ กอ.รมน. ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา  โดยพ.ต.โสมนัส ลพล้ำเลิศ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จ.ปัตตานี และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขับเคลื่อนภารกิจป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยงในเยาวชน ขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การใช้น้ำหมักชีวภาพ EM ในตลาดสด ดูแลคลองสะอาด น้ำใส และกิจกรรมปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ เป็นต้น

โอกาสนี้ นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมพบปะสื่อมวลชน และนำเสนอนโยบายสำคัญของจังหวัดปัตตานี ในการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในการแก้ไขปัญหาภัยยาเสพติด เสริมสร้างเศรษฐกิจ สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ เชิดชูคนดี  และขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนร่วมในการขยายผล กิจกรรม ผลงานต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานี ต่อไปด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี